dnes je 29.1.2023

ERÚ loni řešil více než 22 tisíc spotřebitelských podání, třetina mířila na zálohy a vyúčtování

25.1.2023, Zdroj: ERÚ

V porovnání s „předkrizovými“ lety jde takřka o dvojnásobný nárůst. Nejčastějšími tématy podání byly zálohy a vyúčtování. Ubylo naopak problémů se…

24.1. nabyla účinnosti novela LEX OZE I

25.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Z deseti na 50 kW se zvýší limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny. Senát dnes schválil novelu Ministerstva průmyslu a obchodu, která zjednodušuje povolovací řízení…

Výkon funkce předsedy představenstva

20.1.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola požární bezpečnosti v SVJ

20.1.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda předloží návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

18.1.2023, Zdroj: Vláda

Nový zákon řeší problematiku zapojení obecních a krajských samospráv a také občanů v lokalitách, kde má být nové úložiště vybudováno a provozováno. Cílem je ošetřit zapojení dotčených obcí a jejich občanů v souvisejících správních řízeních, a posílit tak…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

17.1.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 9. 1. do 15. 1. 2023.

Rozpor mezi průběhem zasedání shromáždění a zápisem z tohoto zasedání - jak postupovat?Garance

12.1.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi může nastat situace, kdy po zasedání shromáždění společenství vlastníků byl vyhotoven zápis, který byl podepsán odpovědnými osobami (předsedající, zapisovatel, případně i ověřovatel zápisu), avšak tento zápis neodpovídá skutečnosti, tedy průběhu…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Inventarizace majetku v podmínkách společenství vlastníků jednotekGarance

12.1.2023, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tématem článku je inventarizace majetku ve společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků”), proto je vhodné se nejprve seznámit s tím, jaký majetek může společenství vlastníků eventuálně…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Formulace prohlášení vlastníka

12.1.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

12.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dne 28. listopadu 2022 bylo vydáno nařízení vlády č. 349/2022 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, kterým bylo nahrazeno stávající nařízení vlády č. 232/2015 Sb.

Za první dva dny si o dotaci v Nové zelené úsporám Light požádalo přes dva tisíce domácností

11.1.2023, Zdroj: MŽP

Převažují žádosti od seniorů především o příspěvek na výměnu oken a dveří. Ministerstvo je připraveno stávající alokaci 1,5 miliardy korun dále navyšovat.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie 2010-2021

11.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu

Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie mezi roky 2010–2021 podle metodiky Eurostat — SHARES.

Přehled dotačních programů na podporu energetické účinnosti

9.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program EFEKT podporuje dosahování energetických úspor a snižování energetické náročnosti napříč soukromým a veřejným sektorem, stejně tak jako v domácnostech. Konkrétně cílí na podporu předprojektové přípravy, poradenské činnosti v podobě energetických…

Příjem žádostí v Nové zelené úsporám Light startuje 9. ledna

6.1.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

V pondělí 9. ledna 2023 v 10.00 hodin se otevírá příjem žádostí o dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

Příjmy z pronájmu a jejich zdaněníGarance

5.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve se krátce zastavme u právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy, tak jak je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ”). Problematika nájmu je obsažena v § 2201 až § 2331 NOZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201 až…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Daň z příjmů - pronajímatel fyzická osobaGarance

5.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se jedná o pronajímatele, který je fyzickou osobou, potom příjem z nájemného:

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

MPO zveřejnilo analýzu vývoje ekonomiky

5.1.2023, Zdroj: MPO ČR

Dokument poskytuje hlavní tendence makroekonomického vývoje, průmyslu, stavebnictví, zahraničního a vnitřního obchodu.

Zaúčtování pojistného plnění

4.1.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa: Přehled změn a novinek na rok 2023

4.1.2023, Zdroj: Finanční správa

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí uplyne v letošním roce v úterý 31. ledna. Na zaplacení daně či její první splátky mají poplatníci čas až do 31. května 2023. Přehled změn a novinek na rok 2023 najdete…

Výměna vodoměrů a úhrada

3.1.2023, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměna důchodce ve statutárním orgánu společenství

2.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o službách - transpozice směrnice EU EET

2.1.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přijatou novelou zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty má být dovršena transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Justice.cz: legislativní novinky roku 2023

2.1.2023, Zdroj: justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti shrnuje legislativní novinky, které začnou platit v roce 2023, a návrhy, které předložilo v roce 2022.

Hodiny představující dobu špičky - leden 2023

30.12.2022, Zdroj: ERÚ

V souladu s energetickým zákonem stanovuje ERÚ na období od 01.1.2023 do 31.1.2023 hodiny představující dobu špičky.

Společenství vlastníků jako vlastník jednotky

28.12.2022, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odkazujeme k této otázce na odpověď kolegyně Mgr. Kateřiny Horákové, novela OZ se této otázky nijak nedotkla. Já bych k tomu jen dodala, že SVJ samo sobě nemůže poskytovat zálohy na správu domu a pozemku ani na služby spojené s užíváním jednotky. Pokud SVJ…

Termín odečtů poměrových měřidel

27.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ověření vlastnické struktury

27.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Profesionální předseda společenství

27.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda schválila další kroky na podporu domácností i firem s cenami energií

21.12.2022, Zdroj: Vláda ČR

České teplárenství dostane státní podporu na snížení dopadů vysokých cen energií při výrobě tepla a získané finanční prostředky bude muset využít na snížení koncových cen pro zákazníky.

Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy

21.12.2022, Zdroj: MPSV ČR

Od Nového roku se o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Dnes o tom rozhodla vláda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k…

V připravované novele energetického zákona jsou zranitelní zákazníci definovaní příliš úzce, míní ombudsman

21.12.2022, Zdroj: Kancelář ombudsmana

V připomínkách k novele energetického zákona veřejný ochránce práv upozornil, že navrhovaná definice zranitelného zákazníka zahrnuje pouze část lidí ohrožených energetickou chudobou. Současný návrh zahrnuje do kategorie zranitelných zákazníků pouze určité typy…

Vláda schválila nařízení o nezabavitelných částkách

21.12.2022, Zdroj: justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti předložilo, a vláda dnes schválila, nařízení o nezabavitelných částkách. Nařízení se týká výpočtu základní částky, která nesmí být sražena dlužníkovi z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda…

Nahrávám...
Nahrávám...