dnes je 9.12.2022

Energetická úspora snížením teploty v bytě na 18 °C resp. 19 °C?Garance

9.12.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z diskusí ve veřejných sdělovacích prostředcích je zřejmé, že o energetických úsporách rozhodují místo odborníků političtí ideologové. Je proto vhodné upozornit na základní faktory, které doprovázejí komplexní společenský problém. Za podstatné je zejména nutno…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Alternativy ke společné spotřebě elektřinyGarance

9.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém článku jsme pojednávali o spotřebě elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou výhradně v rámci společných prostor v domě, a nikoli tedy jednotlivými jednotkami, což by mělo být novou legislativou umožněno od 1. 1.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vláda schválila návrh nařízení, který stanovuje výpočet odvodů z nadměrného příjmu výrobců elektřiny

7.12.2022, Zdroj: Vláda

Vláda schválila návrh nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu, který stanovuje způsob určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny. Určila tak mechanismus, podle kterého se stanoví výše příjmu na základě čistých tržeb z prodeje vyrobené…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

6.12.2022, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 21. 11. do 5. 12. 2022.

Úprava on-line hlasování ve stanovách

6.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky ze spořících a termínovaných účtů

5.12.2022, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident podepsal návrh zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu

2.12.2022, Zdroj: Parlament ČR

Prezident podepsal novelu zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty i novelu energetického zákona i novelu zákona o DPH. Hospodářský výbor PSP…

Poslanci schválili navýšení přídavku na dítě a změny v příspěvku na bydlení

1.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna schválila řadu opatření, která jsou za současné situace pilířem pomoci domácnostem. Podle návrhu MPSV má od ledna dojít k některým úpravám v souvislosti s příspěvkem na bydlení. Zvýší se také přídavky na děti, pravidelná podpora pro…

Právní rámec odběru elektřiny a plynu za spotové ceny

30.11.2022, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době je zcela běžné, že dodavatelé energií, ať už plynu či elektřiny, svým zákazníkům zvyšují platby měsíčních záloh v důsledku jednostranného zvyšování cen dodávek…

Zmocnění SVJ pro stavební řízení

28.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úhrada výměny vodoměru a kalorimetru

28.11.2022, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přihlášení členů výboru na OSSZ při výplatě odměn

23.11.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Chomutov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtování pojistného plnění

23.11.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanění mimořádného přijmu

22.11.2022, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostatky zjištěné při revizi plynovodu

16.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodika pro umisťování fotovoltaických systémů v památkových zónách

14.11.2022, Zdroj: NPÚ

Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích je reakcí Národního památkového ústavu na dlouhodobou celospolečenskou potřebu zmírňování klimatických…

Nová zelená úsporám Light má pomoci snížit účty za energie nejzranitelnějším domácnostem

14.11.2022, Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravily program Nová zelená úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na…

Rozhodování SVJ o instalaci wallboxůGarance

12.11.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před instalací tzv. wallboxu, tedy domácí dobíjecí stanice elektromobilu, ve společenství vlastníků je třeba posoudit, zda v daném případě půjde o změnu prohlášení vlastníka ve smyslu § 1169 NOZ, a v rámci této otázky posoudit, zda je k takové změně zapotřebí…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Fotovoltaika pro společnou spotřebu elektřinyGarance

12.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na rostoucí ceny elektrické energie, a především s ohledem na stále méně předvídatelný vývoj její ceny, se řada odběratelů zajímá o alternativní zdroje její výroby, mezi které patří v našich podmínkách především výroba ze slunečního záření, tedy tzv.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Prohlášení vlastníka a vodoměr

11.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekonstrukce a zřízení balkonů

11.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování stavebZáznamGarance

10.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:04

Povinnosti vybraných osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav upravuje v hmotně právní části stávající i nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Dostanete ucelený a podrobný přehled těchto povinností s důrazem na…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi Plus

Program HOUSEnerg naváže na Novou Zelenou úsporám a přispěje ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů v rodinných a bytových domech

9.11.2022, Zdroj: MŽP

Vláda dnes schválila zařazení nového programu HOUSEnerg pod Modernizační fond, díky tomu je zajištěno financování enormně zatíženého programu Nová zelená úsporám i jeho připravovaného podprogramu NZÚ…

Rozdělení nákladů a nové vodoměry

9.11.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpráva o využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2021

9.11.2022, Zdroj: MPO ČR

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2021 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 12,6 %. Podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie podle metodiky EUROSTAT – SHARES v roce 2020 přesáhl hranici 17 %. Údaje za rok 2021 budou…

V meziresortním připomínkovém řízení je novela energetického zákona, která umožní sdílení vyrobené energie

7.11.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Novela energetického zákona, kterou poslalo do mezirezortního připomínkového řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), umožní vznik energetických společenství. Jejich členové mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben. Novela…

Omezení teplot společných prostor

7.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Volné prostředky a termínovaný vklad

4.11.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zastropované energie mají nově veřejní zadavatelé a obecní podniky

3.11.2022, Zdroj: MPO ČR

Nárok na zastropování cen energií budou mít nově sportovní organizace, veřejní zadavatelé, kulturní organizace a státní, krajské či obecní podniky. Platit bude na celou jejich spotřebu. Vláda dále zrušila hranici maximálního odběru plynu pro malé a střední…

Jednání předsedy s dodavateli

3.11.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sběr dešťové vody

2.11.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnota nemovitosti - pojistná hodnota domu

31.10.2022, Ing. Jana Kouřilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...