dnes je 9.8.2022

Právo na nahlížení do podkladů k vyúčtováníGarance

5.8.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách” anebo ZOS) platí, že „na základě písemné žádosti…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Metodika odběru teplé vody v SVJGarance

5.8.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Měřidla proteklého množství studené a teplé vody (vodoměry) jsou podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, stanovenými měřidly a podléhají státní metrologické kontrole. Pokud jsou údaje těchto vodoměrů využívány při rozúčtování…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Jednací jazyk zasedání shromáždění SVJGarance

5.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnoho členů společenství vlastníků jednotek, a to zvláště ve větších městech, není českého původu a neovládá český jazyk. V těchto případech bývá běžné, že jsou takoví vlastníci při jednáních vůči společenství vlastníků jednotek zastoupeni, a to zvláště…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Úsporný tarif na energie - aktuální stavGarance

5.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident dne 1. 8. 2022 podepsal Poslaneckou sněmovnou a Senátem schválený vládní návrh novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rodinné vazby mezi členy výboru SVJ

4.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úsporný tarif - příklady slev na energie

4.8.2022, Zdroj: SČMBD

Dne 1. 8. 2022 podepsal prezident republiky novelu energetického zákona, kterou se zavádí příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn a příspěvek na úhradu nákladů za teplo.

Konec nerovnému tržnímu prostředí a obtěžování rezidentů. MMR připravilo návrh regulace online platforem pro sdílené ubytování

3.8.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Narovnání tržního prostředí, jasné rozlišení na profesionální a příležitostné ubytovatele i vyšší odpovědnost majitelů pronajímaných nemovitostí. To obsahuje návrh MMR, který řeší problémy související s poskytováním ubytování prostřednictvím online…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

2.8.2022, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 18. 7. do 31. 7. 2022.

Neodsouhlasená odměna výboru

2.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetický zákon a úsporný tarif nabude účinnosti den po vyhlášení ve Sbírce

2.8.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prezident podepsal novelu energetického zákona, která zavádí úsporný tarif jako opatření na pomoc domácnostem s vysokými cenami energií. Konkrétní parametry tarifu stanoví vláda. Předběžně se vláda zavázala poskytnout na tuto pomoc až 27 miliard, s odpuštěním…

Účtování pojistného plnění

1.8.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodej zděděné nemovitosti

1.8.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukrajinským uprchlíků končí automatický nárok na státní pojištění

1.8.2022, Zdroj: VZP

Ukrajinci musí začít kontaktovat zdravotní pojišťovnu, končí jim automatický nárok na státní pojištění. Nabídka pro poskytovatele sociálních služeb s dobrou praxí při poskytování sociálních služeb. Dotační výzvy MŠMT na provoz adaptačních skupin pro děti…

Novela zákona o službách je problematická, upozorňuje SČMBD

29.7.2022, Zdroj: SČMBD

Níže metodické doporučení odboru bezpečnostní politiky k některým aspektům nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší.

Příspěvek na teplo - úsporný tarif

29.7.2022, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sněmovna zrychleně změnila zákon o evidenci skutečných majitelů - týká se i SVJ

28.7.2022, Zdroj: Vláda ČR

Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci zřejmě změní. Více než 1 miliarda korun je určena na komunitně vedený místní rozvoj, 300 milionů korun poputuje na podporu sociální…

Spojení jednotek

26.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování SVJ a BD

25.7.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních

20.7.2022, Zdroj: Český statistický úřad

Český statistický úřad dnes zveřejnil údaje ze Sčítání 2021 o bytech. Zahrnují data o obydlenosti bytu, údaje o počtu osob v bytě žijících, počtu obytných místností, celkové ploše a právním důvodu užívání bytu. Celkový počet obydlených bytů při Sčítání 2021…

Novela zákona o státní sociální podpoře odstranila problém s dokládáním vyúčtování pro příspěvek na bydlení

19.7.2022, Zdroj: Veřejný ochránce práv

Pro získání příspěvku na bydlení museli žadatelé o dávku a její a příjemci úřadu práce každoročně doložit vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlení. V praxi však s touto povinnosti byly spojené problémy, které v některých případech vedly až k nepřiznání…

V prvním čtení podpořili poslanci informování o spotřebě tepla aspoň jednou za měsíc

18.7.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Prvním čtením dnes prošel v Poslanecké sněmovně návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody. Jde o transpozici EU směrnice do českého práva. Zprávy o vyúčtování budou občanům doručovány v minimálně…

Výběr nového dodavatele - úklidové firmy

18.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesouhlas s osazením vodoměru

18.7.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy na denním trhu

18.7.2022, Zdroj: ERÚ

ERÚ očekává, že vymezení nových pravidel bude dostatečným signálem pro poskytovatele služeb k racionalizaci nabídkových cen.

Katastr nemovitostí aktuálně

15.7.2022, Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální

Zeměměřičský úřad asi bude státní mapy dávat bezplatně jako otevřená data. Statistické údaje o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

Cizí jazyk na shromáždění vlastníků

12.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

O příspěvek na bydlení je možné požádat online v novém přívětivém prostředí

8.7.2022, Zdroj: MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí spouští zásadní novinku: zjednodušení administrace příspěvku na bydlení. Od 1. července si lidé mohou o tuto formu pomoci požádat pohodlně online a odpadne jim tak nutnost vyplňovat rozsáhlé formuláře na pobočkách Úřadu…

Novela stavebního zákona odkládá některé termíny

8.7.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Po roce od vydání nového stavebního zákona přichází novela, která upravuje přechodná ustanovení zákona.

Úhrada nákladů na výměnu oken

7.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztah hospodaření společenství a příspěvků na správu domu a pozemkuGarance

5.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na správu domu a pozemku, což patří mezi základní povinnosti vlastníků jednotek.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek k hlasování jednoho z manželů na shromážděníGarance

5.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože žádný z manželů nedal před zahájením shromáždění nijak najevo, že by se zastoupením druhým manželem nesouhlasil, je nutno vycházet z toho, že manžel přítomný na shromáždění byl oprávněn na něm hlasovat za jednotku jako společný…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Školení a konference BIM ve stavebnictví 2022

4.7.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Proběhlo školení pro zástupce veřejné správy na Management informací s využitím metody BIM (Building Information Modelling).

Program shromáždění a změna stanov

1.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident podepsal odklad stavebního zákona

1.7.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zatímco Sněmovna tuto změnu zákona přes nesouhlas opozice schválila, Senát novelu přímo neschválil. Po uplynutí příslušné doby ji tak dostal k podpisu prezident.

Prezident stvrdil výplatu jednorázového příspěvku 5000 Kč/dítě

30.6.2022, Zdroj: Senát

Prezident podepsal zákon o vyplacení příspěvku 5000 Kč na dítě. Milostivé léto pro část dlužníků ještě na jeho podpis čeká. Možnost vytvářet ukrajinské třídy v českých školách bude…

Nahrávám...
Nahrávám...