dnes je 7.12.2023

Vláda schválila návrh novely zákona v oblasti památkové péče

6.12.2023, Zdroj: Vláda

Hlavním cílem novely je umožnit další fázi digitalizace, díky níž si budou moci příslušné úřady a instituce vyměňovat či sdílet potřebné údaje elektronicky, a upravit regulaci nakládání s archeologickými nálezy typicky učiněných při záchranných archeologických…

Členové výboru a podání návrhu datovou schránkou

6.12.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

4.12.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 20. 11. do 3. 12. 2023.

Lhůta pro revize hromosvodů

2.12.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak snadno zhodnotit společné peníze BD nebo SVJ mimořádným úrokem

29.11.2023, Zdroj: MONETA Money Bank

Zástupci bytových družstev a společenství vlastníků jednotek ví, jak náročné je spravovat volné finanční prostředky. Na běžných účtech totiž většinou zůstávají bez náležitého zhodnocení. A to je škoda. V důsledku rostoucí inflace totiž často ztrácí hodnotu,…

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

23.11.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Prezident podepsal konsolidační balíček

22.11.2023, Zdroj: MF ČR, SMO ČR

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…

Komu patří peníze za výkup radiátorů z bytu vlastníka?

20.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník jednotky nahradil při rekonstrukci původní litinové radiátory za nové o stejném výkonu a ty demontované odvezl do sběru. V prohlášení vlastníka jsou rozvody topení (blíže nespecifikovány) v domě určeny jako společná část domu a tak výbor nyní požaduje…

Posunutí termínu schůze SVJ

20.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup kontaktování nezvěstného vlastníka

20.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023.

Stanovení výkupní ceny i zeleného bonusu pro některé solární elektrárny obstálo před Ústavním soudem

15.11.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Skupina senátorů (navrhovatelka) podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z roku 2021 (č. 6/2021), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje…

Lepší spoření na stáří, podpora zaměstnaneckých akcií a jasná pravidla pro předčasné splácení hypoték

15.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

Nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

ERÚ uveřejnil nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu v moderním intuitivním prostředí. Do srovnání jsou zahrnuty (pouze) produkty a ceníky, které dodavatelé dobrovolně poskytli provozovateli…

MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie

14.11.2023, Zdroj: MŽP

Příjem záměrů se otevírá 1. prosince, kdy ve dvoukolové soutěžní výzvě bude vybráno k podpoře minimálně 40 záměrů. Celková alokace výzvy je 98 milionů korun, dotace může dosahovat až 3 milionů…

Sněmovna schválila ve druhém čtení novelu, která umožní sdílení vyrobené elektřiny

14.11.2023, Zdroj: MPO ČR

Novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny, schválila ve druhém čtení Poslanecká sněmovna. Domácnosti, obce, firmy nebo školy budou moci vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů,…

Úřad k novelizaci právní úpravy datových schránek

14.11.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů vítá novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, kterou se podařilo docílit zrušení nadměrné ingerence do soukromí fyzických osob, neboť došlo k úpravě…

Písemné rozvržení pracovní doby u DPP a DPČ

14.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu

13.11.2023, Zdroj: MMR ČR

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu.…

Nerozdělený zisk SVJ

9.11.2023, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohody v SVJ po novele zákoníku práceGarance

8.11.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 19. 9. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela”), a který přináší zásadní změny v oblasti pracovního práva. Pravidla…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vyúčtování na konci rokuGarance

8.11.2023, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyúčtování služeb se ve většině SVJ dělá k 31. 12. daného roku. V praxi je běžné, že pokud některý dodavatel energií vystavuje faktury k jinému datu, požádá správce o mimořádnou fakturu k 31. 12 a vyúčtuje všechny služby ke stejnému datu. Jsou i společenství,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Elektronická podání orgánům veřejné moci a doručování prostřednictvím datových schránekGarance

8.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S tématem zřízení povinných datových schránek pro SVJ, jež přinesl letošní rok a jemuž jsme se v minulosti již článkem věnovali, souvisí i téma elektronických podání orgánům veřejné moci (typicky v prostředí SVJ se jedná o rejstříkový soud). Doručování…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Instalace nových vodoměrů a rozúčtování

8.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastníci bytu v domě bez založeného SVJ

8.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování pojistného plnění

8.11.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování nákladů v majetku SVJ

8.11.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost za pád květináče z parapetu okna

7.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sleva z důvodu neobyvatelnosti

6.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Volba předsedy - nečlena SVJ

6.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je to s povinností kontroly systému vytápění?

6.11.2023, Zdroj: SEI ČR

Kontrola systému vytápění nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od uvedení do provozu. U již provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5…

Nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci plynu se dle Teplárenského sdružení promítne do cen tepla

3.11.2023, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství. Cena rezervované výstupní kapacity v přepravní soustavě se zvyšuje na více než dvojnásobek a nárůst nákladů distribuce plynu pro teplárny přesahuje 40 %. V…

Blíží se konec vládních stropů a MPO doporučuje ověření podmínek smluv na dodávky energií

3.11.2023, Zdroj: MPO ČR, ERÚ ČR

Dodavatelé energií letos snižují ceny svých produktů. Situace na trzích s energiemi se ale může rychle měnit a nemusí tak pro laika být vždy přehledná. Je třeba, aby si zákazníci udržovali základní přehled o tom, jaké smlouvy na dodávky energií mají…

Zateplení dokáže snížit náklady na vytápění až o 60 procent

2.11.2023, Zdroj: SFŽP ČR

Současné tempo zateplování v ČR je nevyhovující, mezi odborníky převládá shoda, že je potřeba výrazně zrychlit. Materiálu i kapacit stavebních firem je aktuálně dostatek. Zateplení je v první řadě ideálním řešením v boji proti vysokým cenám energií, lze jím…

Závaznost rozhodnutí orgánu SVJ přijatého nižším než vyžadovaným počtem hlasů

31.10.2023, Zdroj: K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář

Kolektivní orgány SVJ, kterými jsou shromáždění, výbor a případně také fakultativní orgány jako např. kontrolní komise, přijímají svá rozhodnutí prostřednictvím hlasování svých členů. Potřebnou většinu hlasů k přijetí rozhodnutí kolektivního orgánu SVJ stanoví…

Zaúčtování finančního příspěvku

30.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Licence na výrobu elektřiny: Na co si dát pozor při podání žádosti

27.10.2023, Zdroj: ERÚ

Uvažujete o vlastní výrobně elektřiny? Pak se v některých případech neobejdete bez licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ). Postup najdete na našem webu v sekci licencí, pro usnadnění procesu žádosti vám přinášíme souhrn oblastí, v nichž se…

Sdělení k referenčním cenám na rok 2024

19.10.2023, Zdroj: ERÚ

V souladu s bodem (2) přílohy č. 2. cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 10/2022 ze dne 30. září 2022, Energetický regulační úřad zveřejňuje pro účely regulace…

Povinné ověřování měřidel svorkové výroby elektřiny v případě zelených bonusů

17.10.2023, Zdroj: SEI ČR

Podle kontrol Státní energetické inspekce menší provozovatelé fotovoltaických elektráren pobírající státní podporu formou zelených bonusů takto vyrobenou elektřinu neměří stanoveným měřidlem.

Nahrávám...
Nahrávám...