dnes je 4.7.2022

Program shromáždění a změna stanov

1.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident podepsal odklad stavebního zákona

1.7.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zatímco Sněmovna tuto změnu zákona přes nesouhlas opozice schválila, Senát novelu přímo neschválil. Po uplynutí příslušné doby ji tak dostal k podpisu prezident.

Prezident stvrdil výplatu jednorázového příspěvku 5000 Kč/dítě

30.6.2022, Zdroj: Senát

Prezident podepsal zákon o vyplacení příspěvku 5000 Kč na dítě. Milostivé léto pro část dlužníků ještě na jeho podpis čeká. Možnost vytvářet ukrajinské třídy v českých školách bude…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

30.6.2022, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 20. 6. do 27. 6. 2022.

Případ z praxe: poměrové dělení nákladů na teplou vodu

30.6.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Popsaný způsob fakturace odběru teplé vody je založen na jednoduchém, ale problematickém poměrovém dělení nákladů na TV v pojetí vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů na dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné…

Sečení na obecním pozemku sousedícím s SVJ

30.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revize doložená teplárnou na vyžádání

30.6.2022, Ing. Roman Vavřička, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna výše záloh na služby

30.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela na posílení energetické bezpečnosti vyšla ve Sbírce zákonů

29.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Novela energetického zákona, zákona č. 176/2022 Sb. nabyla účinnosti, má přispět k posílení energetické bezpečnosti a lepší ochraně spotřebitelů. Po vyhlášení ve Sbírce zákonů nabude novela…

Vláda rozhodla o mimořádném navýšení životního a existenčního minima o 8,8 procenta

29.6.2022, Zdroj: MPSV ČR

Životní minimum pro jednotlivce bude od července dosahovat 4620 korun a existenční minimum 2980 korun. Od nových částek se budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory.

Začnou platit nová pravidla pro výplatu humanitární dávky a solidárního příspěvku

29.6.2022, Zdroj: MPSV ČR

Nová výše příspěvku pro solidární domácnosti se bude lišit podle toho, zda byl uprchlíkům poskytnut pokoj nebo třeba celý byt.

Štrasburský soud odmítl stížnost na délku řízení o vkladu vlastnického práva

28.6.2022, Zdroj: justice.cz

Evropský soud pro lidská práva včera zveřejnil rozhodnutí o odmítnutí stížnosti Fuksová a Pujmanová proti České republice. Případ se týkal délky řízení o žalobě o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v němž ovšem nebyl řešen žádný spor o občanská…

Indikativní cena plynu pro 3. čtvrtletí roku 2022

28.6.2022, Zdroj: Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává pro spotřebitele na úrovni domácností a maloobchodu indikativní ceny plynu pro 3. čtvrtletí roku 2022.

Ombudsman řešil se zástupci katastrálního úřadu, ministerstev i pražského magistrátu problém nepovolených bytů

27.6.2022, Zdroj: Ochránce lidských práv

Veřejný ochránce práv chce pomoci lidem, pro které se koupě bytu změní v noční můru poté, co s nimi stavební úřad zahájí řízení o odstranění černé stavby. Developeři totiž někdy postaví v domě víc bytů, než na kolik mají od stavebního úřadu povolení. Ty pak…

Elektronický hlasovací systém

27.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Loňské prominutí DPH z elektřiny a plynu bylo shledáno nezákonným

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Původní rozhodnutí o prominutí daně je zrušeno s právními účinky až ode dne právní moci rozhodnutí v přezkumném řízení. Spotřebitelé tedy nebudou muset vracet již prominutou DPH. Také v oblasti účetnictví zrušení původního rozhodnutí nepřináší žádné dodatečné…

Zákonná pravidla pro zavedení úsporného tarifu na energie

22.6.2022, Zdroj: Vláda

Vláda schválila návrh novely energetického zákona, který jí dá mandát poskytnout odběratelům příspěvek na úsporný tarif.

Revitalizace území se starou stavební zátěží s ohledem na energetickou náročnost budov

15.6.2022, Zdroj: Státní energetická inspekce

Stanovisko MPO a SEI ke komponentě 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží s ohledem na plnění požadavků na energetickou náročnost budov dle aktuálních právních předpisů.

Informace pro zákazníky dodavatelů, kteří ukončili činnost

14.6.2022, Zdroj: ERÚ

POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně…

Domovní řád - závazná úprava chování v domě či souhrn doporučení?Garance

10.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada společenství vlastníků jednotek pravidla fungování v domě upravila krom stanov či prohlášení vlastníka také domovním řádem. Domovní řád pak představuje soubor pravidel pro chování jednotlivých vlastníků v domě, především pak pro užívání společných…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vlastní správní činnost - garáže

10.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravy - havarijní stav

10.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Datové schránky budou od ledna 2023 zřizovány automatickyGarance

9.6.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2023 dojde k zásadnímu rozšíření okruhu uživatelů datových schránek. Účinnosti nabude novela zákona č. 300/2008 Sb., na jejímž základě budou datové schránky (dále jen „DS”) ze zákona (automaticky) zřizovány i subjektům, kterým byly doposud zřizovány…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Pojetí účinnosti v konečném užití tepla - měřením či zástupněGarance

9.6.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke spotřebě tepla u konečného uživatele přispívají nejvýznamnějším způsobem vytápění a ohřev vody (popř. i chlazení), které pokrývají přibližně 50 % celkové poptávky po teple, cca 80 % z tohoto množství se využívá v budovách. Na dosažení cílů efektivního využití…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Metodika výpočtu množství energie z obnovitelných zdrojů využité pro chlazení a dálkové chlazení

9.6.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Neexistence metodiky pro výpočet energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel používaných k chlazení si vyžádala úpravu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Odkup půdního prostoru nad bytem vlastníka

9.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodiny dostanou 5 tisíc na dítě, zjednoduší se příspěvek na bydlení

3.6.2022, Zdroj: MPSV ČR

Příspěvek ve výši 5 tisíc korun pro rodiny, zjednodušení administrace příspěvku na bydlení, podpora částečných úvazků, pružnější možnosti čerpání rodičovského příspěvku a lepší podpora pěstounů. Tyto návrhy legislativních úprav z dílny MPSV dnes schválila…

Aktualizované podmínky programu Nová zelená úsporám

2.6.2022, Zdroj: SFŽP ČR

Od 1. června vstupují v platnost aktualizované podmínky pro získání podpory z programu Nová zelená úsporám. Mezi hlavní novinky patří rozšíření podpory na další skupiny žadatelů či úpravy podmínek u výměn neekologických zdrojů vytápění. Odstraněny byly některé…

Náležitosti ukončení výprosy

2.6.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Společný zástupce garáží na schůzi SVJ

2.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení záloh na služby jednotlivým vlastníkům

2.6.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sankce za nerozeslané vyúčtování

1.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

MPO poskytne další miliardu na fotovoltaické elektrárny, žádat bude možné až do konce srpna

26.5.2022, Zdroj: MPO ČR

S ohledem na velký zájem podnikatelů o vyhlášenou výzvu na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace Ministerstvo průmyslu a obchodu navýšilo alokaci o jednu miliardu korun. Pro firmy, které vlastní nemovitost nebo ji mají celou v nájmu, jsou tak…

Dálkově odečitatelná stanovená měřidla

26.5.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava a stavba nových balkonů

25.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...