• Od nás pro vás

    Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

    Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

    E-document

    Komentáře deseti dosud nepublikovaných judikátů s přímým dopadem na praxi SVJ.

    Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

    GDPR

    Tištěná brožura

    » Vzory v editovatelné podobě.

    E-document

    Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

    Tištěná brožura

    » 4 x řešení z praxe!

    E-document

    Vymáhání pohledávek za členem SV

    - tipy a příklady z praxe

    Tištěná brožura

    » Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.

    E-document

    Dvě brožury za zvýhodněnou cenu

    Speciální akce: Vymáhání pohledávek za členem SV + Aplikace GDPR ve společenství vlastníků.

     

     Filtry pro zpřesnění výsledků