dnes je 29.6.2022

Novela na posílení energetické bezpečnosti vyšla ve Sbírce zákonů

29.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Novela energetického zákona, zákona č. 176/2022 Sb. nabyla účinnosti, má přispět k posílení energetické bezpečnosti a lepší ochraně spotřebitelů. Po vyhlášení ve Sbírce zákonů nabude novela…

Štrasburský soud odmítl stížnost na délku řízení o vkladu vlastnického práva

28.6.2022, Zdroj: justice.cz

Evropský soud pro lidská práva včera zveřejnil rozhodnutí o odmítnutí stížnosti Fuksová a Pujmanová proti České republice. Případ se týkal délky řízení o žalobě o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v němž ovšem nebyl řešen žádný spor o občanská…

Elektronický hlasovací systém

27.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Loňské prominutí DPH z elektřiny a plynu bylo shledáno nezákonným

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Původní rozhodnutí o prominutí daně je zrušeno s právními účinky až ode dne právní moci rozhodnutí v přezkumném řízení. Spotřebitelé tedy nebudou muset vracet již prominutou DPH. Také v oblasti účetnictví zrušení původního rozhodnutí nepřináší žádné dodatečné…

Zákonná pravidla pro zavedení úsporného tarifu na energie

22.6.2022, Zdroj: Vláda

Vláda schválila návrh novely energetického zákona, který jí dá mandát poskytnout odběratelům příspěvek na úsporný tarif.

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

20.6.2022, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 9. 5. do 22. 5. 2022.

Stavební zákon míří k odkladu

15.6.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Odklad části nového stavebního zákona projednal Senát, nyní míří k podpisu prezidenta. Poslanecká sněmovna schválila zákon, který umožní rychle postavit dočasné stavby pro bydlení a…

Revitalizace území se starou stavební zátěží s ohledem na energetickou náročnost budov

15.6.2022, Zdroj: Státní energetická inspekce

Stanovisko MPO a SEI ke komponentě 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží s ohledem na plnění požadavků na energetickou náročnost budov dle aktuálních právních předpisů.

Změna výše záloh na služby

15.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace pro zákazníky dodavatelů, kteří ukončili činnost

14.6.2022, Zdroj: ERÚ

POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně…

Přeplatek za elektřinu v roce 2021

13.6.2022, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Domovní řád - závazná úprava chování v domě či souhrn doporučení?Garance

10.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada společenství vlastníků jednotek pravidla fungování v domě upravila krom stanov či prohlášení vlastníka také domovním řádem. Domovní řád pak představuje soubor pravidel pro chování jednotlivých vlastníků v domě, především pak pro užívání společných…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vlastní správní činnost - garáže

10.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravy - havarijní stav

10.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Datové schránky budou od ledna 2023 zřizovány automatickyGarance

9.6.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2023 dojde k zásadnímu rozšíření okruhu uživatelů datových schránek. Účinnosti nabude novela zákona č. 300/2008 Sb., na jejímž základě budou datové schránky (dále jen „DS”) ze zákona (automaticky) zřizovány i subjektům, kterým byly doposud zřizovány…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Pojetí účinnosti v konečném užití tepla - měřením či zástupněGarance

9.6.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke spotřebě tepla u konečného uživatele přispívají nejvýznamnějším způsobem vytápění a ohřev vody (popř. i chlazení), které pokrývají přibližně 50 % celkové poptávky po teple, cca 80 % z tohoto množství se využívá v budovách. Na dosažení cílů efektivního využití…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Metodika výpočtu množství energie z obnovitelných zdrojů využité pro chlazení a dálkové chlazení

9.6.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Neexistence metodiky pro výpočet energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel používaných k chlazení si vyžádala úpravu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Odkup půdního prostoru nad bytem vlastníka

9.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodiny dostanou 5 tisíc na dítě, zjednoduší se příspěvek na bydlení

3.6.2022, Zdroj: MPSV ČR

Příspěvek ve výši 5 tisíc korun pro rodiny, zjednodušení administrace příspěvku na bydlení, podpora částečných úvazků, pružnější možnosti čerpání rodičovského příspěvku a lepší podpora pěstounů. Tyto návrhy legislativních úprav z dílny MPSV dnes schválila…

Aktualizované podmínky programu Nová zelená úsporám

2.6.2022, Zdroj: SFŽP ČR

Od 1. června vstupují v platnost aktualizované podmínky pro získání podpory z programu Nová zelená úsporám. Mezi hlavní novinky patří rozšíření podpory na další skupiny žadatelů či úpravy podmínek u výměn neekologických zdrojů vytápění. Odstraněny byly některé…

Společný zástupce garáží na schůzi SVJ

2.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti ukončení výprosy

2.6.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Zvýšení záloh na služby jednotlivým vlastníkům

2.6.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sankce za nerozeslané vyúčtování

1.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

MPO poskytne další miliardu na fotovoltaické elektrárny, žádat bude možné až do konce srpna

26.5.2022, Zdroj: MPO ČR

S ohledem na velký zájem podnikatelů o vyhlášenou výzvu na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace Ministerstvo průmyslu a obchodu navýšilo alokaci o jednu miliardu korun. Pro firmy, které vlastní nemovitost nebo ji mají celou v nájmu, jsou tak…

Dálkově odečitatelná stanovená měřidla

26.5.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava a stavba nových balkonů

25.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna majitele a rozúčtování služeb

24.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz grilování na předzahrádkách

23.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nerovnoměrný příspěvek na správu domu a pozemku

19.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v praxi SVJGarance

13.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi společenství vlastníků jednotek často dochází k situacím, že je třeba provést konkrétní práce menšího rozsahu, které je nejvhodnější realizovat prostřednictvím některého ze členů SVJ. Jako optimálním právním řešením se v takovém případě jeví uzavřít…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Zastoupení vlastníka jednotky na shromážděníGarance

13.5.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství vlastníků. Jedná se o nevolený kolektivní orgán, který je tvořen všemi vlastníky jednotek. Členem společenství vlastníků se vlastník stává ze zákona, a to okamžikem nabytí vlastnického práva k jednotce. Členství ve…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Náhrada vkladů vedených u Sberbank CZ, a. s.Garance

13.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klienty Sberbank CZ, a. s., zasáhly kroky České národní banky (dále jen „ČNB”), která dne  28. 2. 2022 oznámila, že Sberbank CZ, a. s., není schopna dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám, a zahájila kroky k odebrání licence Sberbank CZ, a. s. Tento…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Účtování náhrady za pohledávky z účtů a vkladů u Sberbank CZ, a. s.Garance

13.5.2022, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD ČR, z. s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Garanční systém finančního trhu (dále jen „GSFT”) musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů do maximální výše ekvivalentu 100 000 EUR pro jednoho vkladatele nejpozději do 9. března 2022. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od zahájení výplaty…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Zmocnění společného zástupce garážová stání

12.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nutno ještě upozornit na ust. § 1128 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého má rozhodnutí právní účinky pro všechny spoluvlastníky pouze vpřípadě, že všichni byli vyrozuměni o potřebě rozhodnout, ledaže se jednalo o záležitost, která vyžadovala jednat…

Ochrana osobních údajů v SVJ

12.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování závazků z koupě pozemků

12.5.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...