dnes je 9.2.2023

Právo na náhradu újmy v souvislosti s vydáním nezákonného rozhodnutíGarance

12.9.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 10. 8. 2022 vydal Nejvyšší soud zajímavý rozsudek sp. zn. 30 Cdo 1339/2022 týkající se možnosti požadovat od státu náhradu újmy v případě, že bylo vydáno orgánem státní správy nezákonné rozhodnutí, které negativně zasáhlo do subjektivních práv jednotlivce,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vztah hospodaření společenství a příspěvků na správu domu a pozemkuGarance

5.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na správu domu a pozemku, což patří mezi základní povinnosti vlastníků jednotek.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek k hlasování jednoho z manželů na shromážděníGarance

5.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože žádný z manželů nedal před zahájením shromáždění nijak najevo, že by se zastoupením druhým manželem nesouhlasil, je nutno vycházet z toho, že manžel přítomný na shromáždění byl oprávněn na něm hlasovat za jednotku jako společný…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Datové schránky budou od ledna 2023 zřizovány automatickyGarance

9.6.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2023 dojde k zásadnímu rozšíření okruhu uživatelů datových schránek. Účinnosti nabude novela zákona č. 300/2008 Sb., na jejímž základě budou datové schránky (dále jen „DS”) ze zákona (automaticky) zřizovány i subjektům, kterým byly doposud zřizovány…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Za jakých okolností společenstvím vlastníků hrozí sankce v souvislosti s vyúčtováním služeb?Garance

10.2.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel služeb splní svou povinnost provést vyúčtování jen v případě, že zálohy na služby vyúčtoval řádně, neučiní-li tak (a není přitom významné, zda služby nevyúčtoval vůbec nebo je nevyúčtoval řádně), je v prodlení s touto svou povinností a je povinen…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Možnost SVJ vlastnit pozemekGarance

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsobilost společenství vlastníků jednotek právně jednat je omezena stanoveným předmětem činnosti zejména na úkony spojené se správou domu; v tomto rámci je oprávněno výjimečně nabýt i vlastnické právo k…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Oprávněnost uzavírat nájemní smlouvy a požadavek na vydání bezdůvodného obohaceníGarance

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek je oprávněno uzavírat smlouvy o nájmu společných částí domu i jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek Aktuální právní úprava bytového spoluvlastnictví – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...