dnes je 20.4.2024

BOZP v SVJ - fáze realizace stavbyGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poté, co jsme řádně připravili stavbu, následuje výběr zhotovitele, který bude stavbu realizovat. K tomu budeme vybírat i svého zástupce, který bude kontrolovat kvalitu provádění stavby – technický dozor. A nesmíme zapomenout na výběr koordinátora pro realizaci…

BOZP v SVJ - Co se může stát, když nebude SVJ postupovat podle předpisů?Garance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálně zákonem č. 251/2005 Sb. jsou zřízeny oblastní inspektoráty práce, které mimo jiné vykonávají kontrolu nad dodržováním předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Není běžné, že by si inspektoráty plánovaly kontroly u SVJ. Přesto však hrozí, že se SVJ…

Smlouva o dílo - úklidové práceGarance

8.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP v SVJ - postup v případě prací se zvýšeným rizikemGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo dříve naznačeno, v činnosti SVJ nastávají situace, kdy se nemusí určovat koordinátor. Přesto však bude třeba splnit jednu povinnost, která je opět navázána na koordinátora. Tentokrát pro přehlednost budeme používat dále pojem neurčený koordinátor.…

Dohoda o pracovní činnosti - úklidové práceGarance

12.1.2024, JUDr. Alena Čechtická, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o provedení práce - domovník a údržbářGarance

12.1.2024, JUDr. Alena Čechtická, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor smlouvy s profesionálním předsedouGarance

8.12.2023, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva je smlouvou pro profesionálního předsedu výboru. Shromáždění v daném případě rozhodlo ve smyslu § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”) v návaznosti na § 1208 písm. h) občanského…

Příjmy vlastníků jednotekGarance

12.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ustanovením § 8 písm. e) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. platí, že SVJ může provádět i činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím…

Smlouva o dílo - výhodnější pro objednateleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo - výhodnější pro zhotoviteleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu bytuGarance

19.4.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výpůjčceGarance

19.4.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o obecném nájmuGarance

16.3.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výproseGarance

16.3.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o dílo - zemní a výkopové práceArchiv

13.2.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu garážového stáníGarance

17.6.2021, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor stanov SVJGarance

17.6.2021, SMBD, JUDr. Jiří Čáp, JUDr. František Lebl, JUDr. Ivana Šimonková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorové stanovy pro SVJ (zde odkaz ke stažení) vydalo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, sdruzeni@bytovadruzstva.cz, www.bytovadruzstva.cz) jako součást celé Metodického návodu pro stanovy SVJ se…

Oznámení o nabytí vlastnictví jednotkyGarance

14.6.2021, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o skončení nájmu bytu - jednoducháArchiv

26.4.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o skončení nájmu bytu s odstupnýmArchiv

26.4.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva na jednotkuArchiv

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva o nabytí pozemkuArchiv

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva o nabytí pozemku se stavbouArchiv

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výkonu funkce předsedy výboru SVJGarance

8.9.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenční list - formulářGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnět vlastníků ke svolání shromáždění s programem modernizace výtahuGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu na hlasování per rollamGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrná účtová osnovaArchiv

17.7.2019, Ing. Marta Neplechová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad rozvahy ve zkráceném rozsahuArchiv

17.7.2019, Ing. Marta Neplechová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor Plné mociArchiv

15.7.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předžalobní výzva dlužníkovi - VZORArchiv

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o ubytováníGarance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPRArchiv

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cestyArchiv

15.7.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor výzvy vlastníka k nápravě závadného jednáníArchiv

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor obsahu technického protokolu revize spalinové cestyArchiv

15.7.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Protokol o předání a převzetí domu do správyArchiv

15.7.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...