• Od nás pro vás

  Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

  Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

  E-document
  Komentáře deseti dosud nepublikovaných judikátů s přímým dopadem na praxi SVJ.

  Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

  GDPR

  Tištěná brožura
  » Vzory v editovatelné podobě.
  E-document

  Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

  Tištěná brožura
  » 4 x řešení z praxe!
  E-document

  Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

  Tištěná brožura
  » Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
  E-document

  Dvě brožury za zvýhodněnou cenu

  Speciální akce: Vymáhání pohledávek za členem SV + Aplikace GDPR ve společenství vlastníků.

   

   Filtry pro zpřesnění výsledků