dnes je 19.7.2024

Input:

176/1993 Sb., Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění účinném k 28.2.1999, platné do 30.12.2001

č. 176/1993 Sb., Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění účinném k 28.2.1999, platné do 30.12.2001
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 17. června 1993
o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
30/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění, doplňuje
274/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
86/1997 Sb.
(k 30.4.1997)
mění, doplňuje
41/1999 Sb.
(k 28.2.1999)
mění
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách:
Úvodní ustanovení
§ 1
Tato vyhláška stanoví způsob určení maximální výše nájemného z bytu1) a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen „ceny služeb”) a způsob sjednávání a placení nájemného a cen služeb mezi pronajímatelem a nájemcem.
§ 2
(1)  Tato vyhláška se nevztahuje na byty
a)  bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě,2) u nichž je nájemné určováno podle zvláštního předpisu,3)
b)  se kterými hospodaří Diplomatický servis,
c)  je-li jejich nájemcem právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky, nebo fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo zahraniční zastupitelský úřad nebo diplomatická mise.
(2)  Regulace nájemného podle této vyhlášky dále neplatí
a)  pro byty a domy postavené bez účasti veřejných prostředků, pro které bude vydáno kolaudační rozhodnutí po 30. červnu 1993,
b)  pro byty, o nichž se sjednává nájemní smlouva s novým nájemcem; kromě případů zákonného přechodu nájmu,5) výměny bytu6) , bytové náhrady7) a služebních bytů vojáků z povolání.7a)
(3)  Na byty uvedené v odstavci 2 se vztahují pouze ustanovení § 11 a 14 týkající se služeb a § 13.
§ 3
Vymezení pojmů pro účely této vyhlášky
(1)  Podlahová plocha bytu je celková započitatelná podlahová plocha bytu a započitatelná podlahová plocha prostorů mimo byt užívaných výhradně nájemcem bytu. Podlahová plocha záchodu, koupelny, koupelnového nebo sprchového koutu, spíže, komory, balkonu, lodžie, terasy, sklepa a jiného prostoru mimo byt se započítává jednou polovinou. Do podlahové plochy bytu se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se však plocha okenních a dveřních ústupků. Jestliže má místnost zkosený strop pod výšku 2 m nad podlahou, počítá se její podlahová plocha jen čtyřmi pětinami.
(2)  Základní příslušenství je koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod. Základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá jej jen nájemce bytu.
(3)  Základní vybavení koupelny je vana, popřípadě jiné vybavení umožňující koupání nebo sprchování, umyvadlo, umyvadlová a vanová baterie v obvyklém provedení. Základní vybavení koupelnového, popřípadě sprchového koutu je zařízení ke sprchování. Základní vybavení záchodu je splachovací záchodová mísa včetně splachovacího zařízení, popřípadě umyvadlo.
(4)  Za obytnou místnost8) se považuje i kuchyň o podlahové ploše přes 12 m 2) .
(5)  Ústřední vytápění je vytápění zdrojem tepla umístěným mimo byt nebo umístěným v místnosti k tomu určené
Nahrávám...
Nahrávám...