dnes je 25.7.2024

Input:

33/2001 F.z., Opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

33/2001 F.z., Opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Opatření,
kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen „zákon”) stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Hana Vlasáková, tel. 5704 4252
Čj. 281/33 494/2001
 
ze dne 11. dubna 2001
(1)  Tímto opatřením se mění Opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví1), vydané Ministerstvem financí, čj. 281, 283/77 411/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (dále jen „postupy účtování”).
(2)  Změny postupů účtování jsou uvedeny v Čl. II.
(3)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Změny postupů účtování v jednoduchém účetnictví
V Příloze č. 1, Čl. II odst. (2) zní
(2)  Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva, a to jak nabyté od jiných osob, tak vytvořené vlastní činností za účelem obchodování s
Nahrávám...
Nahrávám...