dnes je 13.7.2024

Input:

43/2000 F.z., Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

43/2000 F.z., Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Opatření
Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Josef Podhorský, tel. 5704 4258
Č. j.: 283/76 104/2000
Jaroslava Svobodová, tel. 5704 4163
ze dne 10. listopadu 2000
(1) Tímto opatřením se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace1)  a pro jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti v souladu se zvláštními právními předpisy2) není podnikání.
(2)  Účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace tvoří přílohy tohoto opatření.
(3)  Toto opatření včetně příloh podle odst. (2) bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Zrušuje se:
(1)  Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce FMF čj. V/20 530/1992, ve znění opatření:
čj. 283/16 421/1993 ze dne 15. 3. 1993
čj. 283/69 817/1993 ze dne 27. 12. 1993
čj. 283/16 890/1994 ze dne 25. 3. 1994
čj. 283/73 246/1994 ze dne 28. 12. 1994
čj. 283/47 773/1995 ze dne 27. 7. 1995
čj. 283/71 706/1995 ze dne 29. 12. 1995
čj. 283/3 770/1996 ze dne 24. 1. 1996
čj. 283/51 437/1996 ze dne 11. 10. 1996
čj. 283/71 761/1996 ze dne 11. 11. 1996
čj. 283/74 734/1997 ze dne 2. 12. 1997
čj. 283/50 989/1998 ze dne 20. 8. 1998
čj. 283/81 620/1998 ze dne 30. 11. 1998
čj. 283/93 486/1998 ze dne 7. 1. 1999
čj. 283/78 179/1999 ze dne 22. 11. 1999,
(2)  Opatření FMF č. j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví vzory účetních výkazů pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, ve znění pozdějších opatření.
(3)  Opatření MF ČR č. j. 283/86 550/1997, kterým se mění a upravují účetní výkazy Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Úč ROPO 3-02) a Roční přehled aktiv a pasiv (Malé obce Úč 6-01),
(4)  Opatření MF ČR č. j. 283/37 260/1993, kterým se stanoví způsob sestavení výkazu zisku a ztráty ÚČ ROPO 4-02 pro malé obce.
(5)  Opatření MF ČR čj. 283/32 774/1996, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací, ve znění pozdějších opatření.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
 
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1
Účtová osnova pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Nahrávám...
Nahrávám...