dnes je 7.12.2023

Input:

563/1991 Sb., Zákon o účetnictví, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 562/1991 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1991,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace, se mění a doplňuje takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. g) se za slova „daně z obratu” vkládají slova „a dovozní daně”.
2. V § 13 odst. 1 se na konci
Nahrávám...
Nahrávám...