Obsah
Rozbalit všeZabalit vše

 

Habitant.cz

 

89/2012 Sb.
Zákon občanský zákoník, ve znění účinném k 1.1.2018

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 89/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. února 2012
občanský zákoník
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
460/2016 Sb.
(k 30.12.2016)
mění § 3033 odst. 1 a nabývá účinnosti bod 6 přechodných ustanovení
460/2016 Sb.
(k 28.2.2017)
mění § 35, 59, § 113, § 164, § 441, § 498, § 509, § 709, § 901, § 921, § 1537, § 1867, § 1988, § 2045, § 2254, § 2301, § 3025, § 3041, § 3046; ruší § 115 až 117; nabývají účinnosti body 1, 2, 7 a 8 přechodných ustanovení
460/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 1124, § 1125, § 1451, § 1452, § 1457 a § 1474; nabývají účinnosti body 3, 4 a 5 přechodných ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY
Díl 1
Soukromé právo
§ 1
(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.
(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.
§ 2
(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
SVJ aktuálně | Kombi
 +420 222 539 333  info@svjaktualne.cz
Informace na míru společenství vlastníků, poradenský servis zdarma a úplná znění právních předpisů důležitých pro SV. Pravidelný informační servis zahrnuje legislativní novinky, účetní, daňové i právní tipy, zkušenosti z praxe předsedů společenství vlastníků.

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Přehled o povinnostech a právech, které předepisují 
  nové a novelizované předpisy
  . Návody řešení 
  běžných i mimořádných povinností předsedy SV.
 • Právní jistota, z textů se prokliknete přímo do 
  aktuálního zákona, vyhlášky, sdělení či nařízení

  stovky předpisů souvisejících s činností SV.
 • Jednoduchá realizace záměru, předseda společenství
  vlastníků si přečte například o splátkovém kalendáři
  dlužníka SV, klikne na vzor, vyplní, vytiskne a podepíše.
 • Zprostředkování zkušeností ostatních
  společenství vlastníků.
 • Bezplatný poradenský servis vyřeší potíže, na které
  jste nenašli přesnou odpověď.
 • Renomovaný autorský kolektiv, autoři působí
  na ministerstvech, úřadech, v profesních a oborových
  sdruženích, advokátních kancelářích či daňových a účetních firmách.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: