dnes je 15.5.2021

Input:

Dálkové odečty čerpání energetických služeb bez nutnosti změn právních předpisů

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.9
Dálkové odečty čerpání energetických služeb bez nutnosti změn právních předpisů

Ing. Miroslav Los

Se zaváděním digitalizace s návazností komunikace se přímo nabízí vytvoření nové kvalitativní situace v oblasti správy bytových domů.

On-line odečty v domě

Zejména on-line řešení správy činností související s dodávkami energií včetně odečtů, s možným následným rozúčtováním nákladů mezi jednotlivé konečné příjemce energetických služeb bytového domu. Přitom zcela zásadním je on-line přístup k datům nejen pro správce energií, ale především pro konečné uživatele. To je také hlavním cílem novelizace evropské směrnice o energetické účinnosti. Především je požadována možnost průběžného dohledu nad spotřebou energií, zejména tepla a teplé užitkové vody. Dohled umožňuje racionální chování koncových uživatelů směrem k úsporám energií a k minimálním platbám. Dálkové odečty s aktuální znalostí užívané velikosti příslušné komodity mají i svůj sociální rozměr a přispívají k spravedlivějšímu rozdělení nákladů. Udržovaná vyhovující úsporná vnitřní teplota bytu rovná se úsporné platbě.

Mnohde již zavedený pochůzkový systém, ať už z chodby domu, nebo z projíždějícího automobilu, nic neřeší, pouze usnadňuje činnost odečtové službě. Možnost kdykoli provést dálkový odečet správcem objektu (i nezávislým na rozúčtovací firmě) umožňuje vypracovat rozúčtování například i při častém stěhování konečných uživatelů, rovněž tak v situacích, kdy byty mění své uživatele a je mnohdy těžko zajistitelný termín vstupu do bytu. Zde všude mají dálkové odečty nezastupitelnou úlohu. To vše beze zbytku platí pro situace podobné diskusím o efektivitě dálkového přístupu k čerpání energetických služeb.

Vztah evropské a česká legislativy

Při všech řešeních vedoucích k úspornému chování je třeba respektovat, že podle § 2 zákona č. 406/2000 Sb., písmeno i, je vytápění proces sdílení tepla do vytápěného prostoru, zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaných standardů vnitřního prostředí. Platí směrnice EU 2018/2002 a novelizovaná směrnice EU 2012/27 ze dne 11. prosince 2018, která má být promítnuta do české legislativy. Ve svém návrhu obsahuje požadavky, aby od 1. 1. 2020 již nebyla instalována jiná zařízení pro měření spotřeby tepla než ta, která mají radiový odečet, od 1. 1. 2021 by se mělo rozúčtování nákladů provádět dvakrát ročně, na vyžádání čtvrtletně, od 1. 1. 2027 by rozúčtování nákladů mělo být prováděno měsíčně, přičemž jednou ročně bude fakturační, a od 1. 1. 2028 by neměly být v provozu jiné měřiče než ty s radiovým odečtem.

Kromě možnosti častých odečtů jsou formulovány další požadavky v příloze VIIa směrnice v kapitole: Minimální požadavky na informace o vyúčtování a o spotřebě na vytápění, chlazení a teplou užitkovou vodu.

Bod c) srovnání aktuální spotřeby konečných uživatelů se spotřebou na vytápění a chlazení za stejné

Nahrávám...
Nahrávám...