Konference Požární bezpečnost staveb

 

Od nás pro vás

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

E-document

Komentáře deseti dosud nepublikovaných judikátů s přímým dopadem na praxi SVJ.

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura

» Vzory v editovatelné podobě.

E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura

» 4 x řešení z praxe!

E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV

- tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura

» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.

E-document

Dvě brožury za zvýhodněnou cenu

Speciální akce: Vymáhání pohledávek za členem SV + Aplikace GDPR ve společenství vlastníků.

 

Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň z příjmu za věcné břemeno

12.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

SVJ vlastní pozemek, vlastnické právo v katastru nemovitostí je zapsáno na společenství vlastníků jednotek. Na tomto pozemku bylo zřízeno na základě smlouvy věcné břemeno za jednorázovou úplatu. Jedná se o výnos SVJ, který musí zdanit, nebo je to příjem z pronájmu jednotlivých členů, kteří ho budou danit?

Odpověď:

Nejdříve připomeňme, že v souladu s § 1195 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, společenství vlastníků může

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu svjaktualne.cz.
 +420 222 539 333  info@svjaktualne.cz