dnes je 30.11.2021

Input:

Daně a odvody - aktuálně

10.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7
Daně a odvody - aktuálně

Ing. Zdeněk Morávek

Změny právních předpisů z pohledu praxe SVJ

V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na změny právních předpisů, zejména v daňové oblasti, které se mohou týkat činnosti společenství vlastníků jednotek a které byly přijaty na konci roku 2020.

Významnou oblastí praxe SVJ jsou odměny členů výboru či jiných orgánů společenství a s tím související oblast zdanění těchto odměn a případného odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Začněme tedy změnami v této oblasti. Nelze začít jinak než zcela zásadní změnou spočívající ve zrušení tzv. superhrubé mzdy. A tedy ve stanovení základu daně. Tato změna byla přijata v rámci zákona č. 609/2020 Sb. Jak vyplývá z upraveného § 6 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti, a to bez ohledu na skutečnost, zda podléhají či nepodléhají odvodu pojistného.

Předseda výboru SVJ pobírá odměnu za výkon této funkce ve výši 4 000 Kč měsíčně. Do konce roku 2020 bylo nutné zkoumat, zda tato odměna podléhá odvodu sociálního a zdravotního pojištění a odměnu případně pro účely stanovení základu daně navyšovat o sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel, tzn. zjišťovat superhrubou mzdu.

Od roku 2021 to již neplatí, základem daně bude vždy částka 4 000 Kč bez ohledu na případný odvod pojistného.

V souvislosti se zrušením superhrubé mzdy se ZDP vrací ke klouzavé progresivní dani, kdy k dosud platné sazbě 15 % se pro základ daně přesahující 48násobek průměrné mzdy (tj. měsíčně pro čtyřnásobek průměrné mzdy stanovené podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přidává sazba daně 23 %. Vzhledem k tomu, že měsíčně se jedná o částku 141 764 Kč, lze předpokládat, že sazba daně 23 % nebude pro SVJ aktuální, nicméně pro úplnost je nutné tuto informaci uvést.

Dále je nutné upozornit na sdělení ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, částka se od 1. 1. 2021 zvyšuje z 3 000 na 3 500 Kč. Tato skutečnost má dopad do úpravy § 6 odst. 4 písm. b) ZDP, hranice pro zdanění zvláštní sazbou daně bez podepsaného prohlášení daně tak byla zvýšena na částku 3 500 Kč.

Člen výboru SVJ pobírá měsíční odměnu ve výši 3 100 Kč. Do konce roku 2020 tato odměna podléhala zálohové dani, a to bez ohledu na skutečnost, zda člen výboru učinil u SVJ prohlášení k dani či nikoliv. Od roku 2021 tato odměna podléhá zvláštní sazbě daně, samozřejmě i nadále za předpokladu, že člen výboru neučinil u SVJ prohlášení k dani.

Naopak doplňme, že žádná změna nenastala u dohod o provedení práce, to znamená, že účast na nemocenském pojištění i nadále nezakládají příjmy vyplacené na základě dohody o provedení práce

Nahrávám...
Nahrávám...