Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace o projednávané novele občanského zákoníku v oblasti bytového spoluvlastnictví

14.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely bytového spoluvlastnictví, jehož úprava je obsažena v občanském zákoníku, byl projednán dne 29. 11. 2018 v Legislativní radě vlády a počátkem ledna bude projednán vládou. Dále pak bude postoupen do dalšího legislativního procesu v Parlamentu České republiky. Účinnost navrhované úpravy lze očekávat v roce 2020.

Cílem předkládaného návrhu novely je upravit ustanovení o bytovém spoluvlastnictví tak, aby byly odstraněny některé výkladové problémy, které se objevily v aplikační praxi. Smyslem navrhované změny je též zlepšení srozumitelnosti právní úpravy bytového spoluvlastnictví, a to při respektování koncepce nastavené občanským

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu svjaktualne.cz.
 +420 222 539 333  info@svjaktualne.cz