dnes je 4.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1964

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.7.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1964

Mgr. Martin Hošek

[Právo dovolat se neúčinnosti ujednání o času plnění]

Ustanovení navazuje na úpravu v § 1963, přičemž obsahuje následky, které by mělo jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením. Představuje též implementaci směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/7/EU.

K odst. 1

Sjednají-li si strany obchodního vztahu splatnost v rozporu s § 1963 odst. 2 a současně je takové jednání vůči věřiteli hrubě nespravedlivé, tak má věřitel právo se dovolat neúčinnosti příslušného smluvního ujednání. Důsledkem neúčinnosti ujednání o splatnosti je přímá aplikace úpravy uvedené v § 1963 odst. 1.

Sjednání delší splatnosti než zákon umožňuje, není automaticky hrubě nespravedlivé (věřitel tedy nemá možnost se dovolat neúčinnosti příslušného ustanovení vždy). Pro posouzení, zda je sjednaná splatnost pro věřitele hrubě nespravedlivá bude nutné vždy zkoumat konkrétní aspekty daného závazku. O hrubou nespravedlnost vůči věřiteli by se například nemuselo jednat, když by se strany dohodly na zvýšení ceny za převáděné zboží právě z důvodu, že dojde k prodloužení splatnosti.

Obdobně

Nahrávám...
Nahrávám...