dnes je 7.12.2023

Vláda schválila návrh novely zákona v oblasti památkové péče

6.12.2023, Zdroj: Vláda

Hlavním cílem novely je umožnit další fázi digitalizace, díky níž si budou moci příslušné úřady a instituce vyměňovat či sdílet potřebné údaje elektronicky, a upravit regulaci nakládání s archeologickými nálezy typicky učiněných při záchranných archeologických…

Členové výboru a podání návrhu datovou schránkou

6.12.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

4.12.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 20. 11. do 3. 12. 2023.

Lhůta pro revize hromosvodů

2.12.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak snadno zhodnotit společné peníze BD nebo SVJ mimořádným úrokem

29.11.2023, Zdroj: MONETA Money Bank

Zástupci bytových družstev a společenství vlastníků jednotek ví, jak náročné je spravovat volné finanční prostředky. Na běžných účtech totiž většinou zůstávají bez náležitého zhodnocení. A to je škoda. V důsledku rostoucí inflace totiž často ztrácí hodnotu,…

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

23.11.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Prezident podepsal konsolidační balíček

22.11.2023, Zdroj: MF ČR, SMO ČR

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…

Komu patří peníze za výkup radiátorů z bytu vlastníka?

20.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník jednotky nahradil při rekonstrukci původní litinové radiátory za nové o stejném výkonu a ty demontované odvezl do sběru. V prohlášení vlastníka jsou rozvody topení (blíže nespecifikovány) v domě určeny jako společná část domu a tak výbor nyní požaduje…

Posunutí termínu schůze SVJ

20.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup kontaktování nezvěstného vlastníka

20.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023.

Stanovení výkupní ceny i zeleného bonusu pro některé solární elektrárny obstálo před Ústavním soudem

15.11.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Skupina senátorů (navrhovatelka) podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z roku 2021 (č. 6/2021), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje…

Lepší spoření na stáří, podpora zaměstnaneckých akcií a jasná pravidla pro předčasné splácení hypoték

15.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

Nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

ERÚ uveřejnil nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu v moderním intuitivním prostředí. Do srovnání jsou zahrnuty (pouze) produkty a ceníky, které dodavatelé dobrovolně poskytli provozovateli…

MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie

14.11.2023, Zdroj: MŽP

Příjem záměrů se otevírá 1. prosince, kdy ve dvoukolové soutěžní výzvě bude vybráno k podpoře minimálně 40 záměrů. Celková alokace výzvy je 98 milionů korun, dotace může dosahovat až 3 milionů…

Sněmovna schválila ve druhém čtení novelu, která umožní sdílení vyrobené elektřiny

14.11.2023, Zdroj: MPO ČR

Novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny, schválila ve druhém čtení Poslanecká sněmovna. Domácnosti, obce, firmy nebo školy budou moci vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů,…

Úřad k novelizaci právní úpravy datových schránek

14.11.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů vítá novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, kterou se podařilo docílit zrušení nadměrné ingerence do soukromí fyzických osob, neboť došlo k úpravě…

Písemné rozvržení pracovní doby u DPP a DPČ

14.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu

13.11.2023, Zdroj: MMR ČR

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu.…

Nerozdělený zisk SVJ

9.11.2023, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohody v SVJ po novele zákoníku práceGarance

8.11.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 19. 9. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela”), a který přináší zásadní změny v oblasti pracovního práva. Pravidla…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vyúčtování na konci rokuGarance

8.11.2023, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyúčtování služeb se ve většině SVJ dělá k 31. 12. daného roku. V praxi je běžné, že pokud některý dodavatel energií vystavuje faktury k jinému datu, požádá správce o mimořádnou fakturu k 31. 12 a vyúčtuje všechny služby ke stejnému datu. Jsou i společenství,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Elektronická podání orgánům veřejné moci a doručování prostřednictvím datových schránekGarance

8.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S tématem zřízení povinných datových schránek pro SVJ, jež přinesl letošní rok a jemuž jsme se v minulosti již článkem věnovali, souvisí i téma elektronických podání orgánům veřejné moci (typicky v prostředí SVJ se jedná o rejstříkový soud). Doručování…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Instalace nových vodoměrů a rozúčtování

8.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastníci bytu v domě bez založeného SVJ

8.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování pojistného plnění

8.11.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování nákladů v majetku SVJ

8.11.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost za pád květináče z parapetu okna

7.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sleva z důvodu neobyvatelnosti

6.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Volba předsedy - nečlena SVJ

6.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je to s povinností kontroly systému vytápění?

6.11.2023, Zdroj: SEI ČR

Kontrola systému vytápění nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od uvedení do provozu. U již provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5…

Nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci plynu se dle Teplárenského sdružení promítne do cen tepla

3.11.2023, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství. Cena rezervované výstupní kapacity v přepravní soustavě se zvyšuje na více než dvojnásobek a nárůst nákladů distribuce plynu pro teplárny přesahuje 40 %. V…

Blíží se konec vládních stropů a MPO doporučuje ověření podmínek smluv na dodávky energií

3.11.2023, Zdroj: MPO ČR, ERÚ ČR

Dodavatelé energií letos snižují ceny svých produktů. Situace na trzích s energiemi se ale může rychle měnit a nemusí tak pro laika být vždy přehledná. Je třeba, aby si zákazníci udržovali základní přehled o tom, jaké smlouvy na dodávky energií mají…

Zateplení dokáže snížit náklady na vytápění až o 60 procent

2.11.2023, Zdroj: SFŽP ČR

Současné tempo zateplování v ČR je nevyhovující, mezi odborníky převládá shoda, že je potřeba výrazně zrychlit. Materiálu i kapacit stavebních firem je aktuálně dostatek. Zateplení je v první řadě ideálním řešením v boji proti vysokým cenám energií, lze jím…

Závaznost rozhodnutí orgánu SVJ přijatého nižším než vyžadovaným počtem hlasů

31.10.2023, Zdroj: K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář

Kolektivní orgány SVJ, kterými jsou shromáždění, výbor a případně také fakultativní orgány jako např. kontrolní komise, přijímají svá rozhodnutí prostřednictvím hlasování svých členů. Potřebnou většinu hlasů k přijetí rozhodnutí kolektivního orgánu SVJ stanoví…

Zaúčtování finančního příspěvku

30.10.2023, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Licence na výrobu elektřiny: Na co si dát pozor při podání žádosti

27.10.2023, Zdroj: ERÚ

Uvažujete o vlastní výrobně elektřiny? Pak se v některých případech neobejdete bez licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ). Postup najdete na našem webu v sekci licencí, pro usnadnění procesu žádosti vám přinášíme souhrn oblastí, v nichž se…

Sdělení k referenčním cenám na rok 2024

19.10.2023, Zdroj: ERÚ

V souladu s bodem (2) přílohy č. 2. cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 10/2022 ze dne 30. září 2022, Energetický regulační úřad zveřejňuje pro účely regulace…

Povinné ověřování měřidel svorkové výroby elektřiny v případě zelených bonusů

17.10.2023, Zdroj: SEI ČR

Podle kontrol Státní energetické inspekce menší provozovatelé fotovoltaických elektráren pobírající státní podporu formou zelených bonusů takto vyrobenou elektřinu neměří stanoveným měřidlem.

Akce
Od nás pro vás
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

E-document

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Komentáře judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...