dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 134/1996 SbNU, sv.6, K otázce okruhu povinných osob podle zákona o navrácení majetkových práv dobrovolných organizací

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 134

Pl. ÚS 46/95

K otázce okruhu povinných osob podle zákona o navrácení majetkových práv dobrovolných organizací

Pokud jde o právní úpravu restitucí, vycházely zákonodárné sbory ze zásadní koncepce, že sledování veřejných hodnot je vedeno myšlenkou, že cílem restitucí je zmírnění následků některých majetkových křivd způsobených v letech 1948 až 1989. Výslovně je tato koncepce vyjádřena v preambulích zákonů č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. V posuzovaném případě jsou oprávněnými osobami, na rozdíl od jiných restitučních zákonů, osoby právnické. Okruh povinných osob zákonodárce vymezil způsobem, který vyjadřuje jeho legitimní politickou vůli na základě výše zmíněného principu, že cílem zákona je zmírnění následků některých křivd.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 10. prosince 1996 sp. zn. Pl. ÚS 46/95 ve věci návrhu skupiny 43 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení slov „uvedené v § 2 zákona č. 68/1956 Sb. do 31. prosince 1991“ v § 2 zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona č. 247/1991 Sb., a slov „uvedené v § 2 zákona č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, do 31. prosince 1991“ v § 1 odst. 2 zákona České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona České národní rady č. 312/1991 Sb. (nález byl vyhlášen pod č. 24/1997 Sb.).

I. Výrok

Návrh se zamítá.

II. Odůvodnění

Dne 15. prosince 1995 skupina 43 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pod vedením JUDr. Ing. Jiřího Karase podala podle článku 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky a § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, návrh na zrušení:

a) slov „uvedené v § 2 zákona č. 68/1956 Sb. do 31. 12. 1991“ v § 2 zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další otázky týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací,

b) slov „uvedené v § 2 zákona č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, do 31. 12. 1991“ v § 1 odst. 2 zákona České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další otázky týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací,

c) slov „uvedené v § 2 zákona č. 68/1956 Sb. do 31. 12. 1991“ v § 2 zákona č. 247/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se

Nahrávám...
Nahrávám...