dnes je 4.10.2022

Input:

Nástroje usnášeníschopnosti shromáždění vlastníků

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Máme následující dotaz:

- statutární orgán řádně a včas svolal roční (1x za rok) shromáždění vlastníků (jednalo se o velké SVJ, 100 jednotek, jeho příprava a realizace byly časově i finančně velmi náročné).

Bohužel - shromáždění nebylo usnášení schopné (nebyla přítomna většina všech hlasů) a veškerá práce, čas a náklady spojené s jeho přípravou vešly vniveč.

Dotaz: je povinností statutárního orgánu svolat v daném roce ještě znovu

Nahrávám...
Nahrávám...