dnes je 23.1.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nebytový prostor bez elektroměru a neplatící vlastník

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.12
Nebytový prostor bez elektroměru a neplatící vlastník

Mgr. Adriana Kvítková

Jak se v domě přecházejícím z bytového družstva na SVJ vypořádat se sousedem, který skladuje nářadí v nebytovém prostoru – společné části domu - a odebírá elektřinu, aniž za ni platí?

V praxi dochází k popsané situaci poměrně často, členové společenství (i bytových družstev) nadužívají společné části domu, případně neoprávněně zaberou nebytový prostor (kočárkárny, prádelny). Někdy mají alespoň potřebu se s vlastníkem domluvit na legalizaci záboru a úhradě za užívání, což bohužel není tento případ. Z popisu situace se ovšem nedozvídáme, zda již byl družstevní byt sousedovi převeden do vlastnictví či nikoli, tedy zda je soused stále členem bytového družstva a byt obývá na základě nájemní smlouvy nebo je už členem společenství vlastníků a k bytu mu svědčí vlastnické právo. Tento rozdíl je zásadní, v dalším rozboru se věnujeme oběma variantám.

Byt dosud nepřeveden do osobního vlastnictví

Pokud družstevní byt ještě nebyl převeden do vlastnictví, jsou možnosti, jak situaci ze strany SBD řešit, podstatně lepší, resp. mají větší šanci na úspěch. Bytové družstvo totiž může svému členovi pohrozit i vyloučením z družstva, čímž by soused přišel nejen o členský podíl, ale zejména o možnost převodu družstevního bytu do svého vlastnictví. Tedy ze strany bytového družstva doporučuji konat co nejdříve a zaslat členovi nejprve písemnou výzvu (doporučeným dopisem) k nápravě závadného stavu – vyklizení nebytových prostor, případně, pokud by to bylo pro SBD přijatelné, k uzavření nájemní smlouvy na jejich užívání, čímž by došlo k legalizaci stavu. Dále bych v dopise člena družstva poučila o tom, že neoprávněným užíváním předmětných prostor porušuje své povinnosti člena družstva (zajisté vyplývající ze stanov SBD – doporučuji je konzultovat), a pokud by závadný stav nenapravil v poskytnuté přiměřené lhůtě, může bytové družstvo uvažovat i o jeho vyloučení. Zde je samozřejmě otázkou, zda mu již nevznikl nárok na převod družstevního bytu – záleží, jakým způsobem je uvedené upraveno ve stanovách bytového družstva a jak zní usnesení členské schůze o převodech družstevních bytů. V případě, že by soused na výzvu nereagoval či reagoval neuspokojivě, doporučuji zvážit jeho vyloučení z družstva, ovšem po poradě s advokátem, který bude mít možnost obeznámit se dopodrobna se závadným stavem i potřebnými podklady (stanovy SBD, usnesení