dnes je 22.2.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nedosažitelný vlastník jednotky - co lze v takové situaci dělat

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.8
Nedosažitelný vlastník jednotky – co lze v takové situaci dělat

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková

Aktuálně účinné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”), vymezuje hned několik případů, kdy je k rozhodování v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím potřebný souhlas vlastníků všech jednotek.

Jedná se například o tyto situace:

  • založení společenství vlastníků jednotek schválením stanov dle ust. § 1200 odst. 1 NOZ (nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě);

  • přijetí rozhodnutí, kterým se všem vlastníkům jednotek mění velikost podílů na společných částech, či se jím mění poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech při hlasování mimo zasedání (per rollam) dle ust. § 1214 NOZ.

Další případy, kdy je k přijetí určitého rozhodnutí nutný souhlas všech vlastníků jednotek, mohou určovat stanovy.

V praxi se lze často setkat s tím, že některý z vlastníků jednotek je nedohledatelný, není kontaktní či nespolupracuje, a tím pro všechny ostatní vlastníky zablokuje možnost přijmout určité rozhodnutí (např. změnit prohlášení vlastníka, pokud je nekontaktní vlastník vlastníkem dotčeným).

Identita vlastníka je neznámá nebo je vlastník nekontaktní

Běžně se můžeme ocitnout v situaci, kdy identitu vlastníka konkrétní jednotky vůbec neznáme. V takovém případě je třeba vycházet z informací evidovaných v katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví. Zde je kromě jména vlastníka uvedena také jeho adresa. Tato však nemusí odpovídat jeho skutečné kontaktní adrese, na které je vlastník k zastižení.

Pokud nás k vlastníkovi nedovede jeho adresa uvedená na listu vlastnictví, můžeme dále zkusit nahlédnout do sbírky listin k dané jednotce přímo na katastrálním úřadě, kde prověříme, zda nejsou nějaké další kontaktní údaje na