dnes je 22.2.2024

Input:

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Mgr. Pavla Krejčí

Dne 1. 10. 2022 vstoupil do účinnosti zákon č. 245/2021 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "ZESM"). Touto novelou bylo stanoveno, že i pro společenství vlastníků jednotek musí být v evidenci skutečných majitelů zapsán skutečný majitel. Novela ZESM přináší i další podstatné změny, které se dotknou i všech osob, na které již povinnost registrace do evidence skutečných majitelů doposud dopadala.

Definice osoby skutečného majitele

Novelou byla nově stanovena definice osoby skutečného majitele. Nyní je za skutečného majitele považována každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Novela tak zcela vypustila pojmy "koncový příjemce" a "osoba s koncovým vlivem", čímž evidence skutečných majitelů částečně ztratila svou vypovídací schopnost. Změna však musela být provedena s ohledem na kritiku Evropské komise, která stávající českou právní úpravu považovala za implementovanou v rozporu s evropským právem.

Pravidla pro určení skutečného majitele pro korporace jsou velmi složitá; jejich popis by rozhodně nebyl pro uživatele této příručky přínosem. S ohledem na zaměření této příručky se proto níže soustředíme pouze na pravidla, která budou dopadat na běžný typ společenství vlastníků (společenství, v němž jsou hlasovací práva určena dle výše spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci).

Vlastník s hlasovacím podílem vyšším než 25 %

Ve vztahu ke

Nahrávám...
Nahrávám...