dnes je 30.11.2021

Input:

Nový stavební zákon v praxi SVJ

12.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Nový stavební zákon v praxi SVJ

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček

Dne 29. července 2021 byl schválen zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen NSZ), který by měl nabýt účinnosti za necelé dva roky, konkrétně 1. července 2023, čímž by došlo k nahrazení dosavadního stavební zákona, z. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (SZ).

Celý legislativní proces projednávání a schvalování nového stavebního zákona byl provázen velice bouřlivou debatou široké i odborné veřejnosti a k jeho konečnému schválení pak došlo i přes odpor horní komory parlamentu. Napříč politickým spektrem tak nepanuje shoda ohledně nového legislativní úpravy stavebního práva, a není proto vůbec jisté, zda skutečně nabude své plánované účinnosti, jelikož již nyní zaznívají názory určitých politických subjektů volající po zrušení nového stavebního zákona dříve, než vůbec vstoupí v účinnost.

I přesto je třeba vycházet z nynějšího stavu, a tedy reflektovat skutečnost, že nový stavební zákon má vstoupit v účinnost dne 1. července 2023, a proto se níže pokusíme předestřít největší novinky, které má nový stavební zákon přinést, a to zvláště z pohledu SVJ.

Největší změny obecně

Nejvýraznější novinkou je zavedení jednotné soustavy státních stavebních úřadů, což bude mít za následek vyloučení zásahů místních samospráv do rozhodovací činnosti v oblasti stavebního plánování. Současně bude zřízen zcela nový úřad – Nejvyšší stavební úřad, jenž bude stát v čele celé správní soustavy.

Rovněž by měl nový stavební zákon zrychlit a zjednodušit stavební řízení díky zavedení jednoho společného řízení o povolení stavby, namísto současného stavebního, územního a řady dalších řízení.

Za zmínku rovněž stojí zpřísnění dodatečného povolování staveb postavených bez stavebního povolení. Již nebude stačit, aby stavebník splnil současné podmínky pro dodatečné povolení již realizované stavby, ale bude muset nově prokázat i svou dobrou víru, tedy že při realizaci stavby jednal v dobré víře a vědomě neporušil zákon.

Změny ve vztahu k SVJ

V prvé řadě je třeba poznamenat, že nejzásadnější změna původního stavebního zákona (novela)

Nahrávám...
Nahrávám...