Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ochrana osobních údajů po 25.5.2018

12.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3
Ochrana osobních údajů po 25.5.2018

red

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR, a také jen Obecné nařízení) začne platit od 25. května 2018 a z velké části nahradí právní úpravu obsaženou v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tématu jsme se věnovali v článku Ochrana osobních údajů dle GDPR v roce 2018, nyní shrnujeme podstatné změny oproti dosavadní právní úpravě.

Zpracování osobních údajů

Podle Obecného nařízení se zpracováním osobních údajů rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji provádění postupy jako shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, řazení, omezení, výmaz nebo zničení. Významný je zde prvek systematičnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Novinkou je prvek odlišitelnosti souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů, nemůže být např. součástí smluvních nebo obchodních podmínek. Také jím nemůže být podmíněno poskytnutí služeb. Zpracování osobních údajů dítěte mladšího 16 let je dle Obecného nařízení možné jen se souhlasem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost. Členské státy mohou stanovit i nižší věk, ne však nižší než 13 let, v ČR se hovoří o hranici 14 let.

Oznamovací povinnost

Úřad pro ochranu osobních údajů vyžaduje v souvislosti s provozováním kamerových systémů se záznamem v bytových domech plnění oznamovací povinnosti. Písemné oznámení, případně vyplnění elektronického formuláře na www.uoou.cz (elektronický podpis není potřebný)