dnes je 4.10.2022

Input:

On-line hlasování v prostředí SVJ - vyřeší elektronické hlasovací systémy opravdu vše?

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.12
On-line hlasování v prostředí SVJ – vyřeší elektronické hlasovací systémy opravdu vše?

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček

Stále více společností nabízí pro společenství vlastníků jednotek elektronické on-line hlasovací systémy, které mají (podle jejich sdělení) podstatně zjednodušit a zrychlit proces rozhodování shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Celé hlasování má obvykle probíhat prostřednictvím aplikace, do které jsou nahrány informace o každém jednotlivém vlastníkovi. Při hlasování o určité záležitosti mohou být do aplikace nahrány i nutné podklady a dokumenty týkající se dané otázky tak, aby se vlastníci před samotným hlasováním mohli na základě těchto podkladů rozhodnout.

Aplikace navíc provede automatický přepočet hlasů (které odpovídají spoluvlastnickým podílům na společných částech domu), což může být při klasickém hlasování velmi zdlouhavé.

Tolik k informacím, které o on-line hlasovacích systémech běžně uvádějí jejich tvůrci. Nutno však podotknout, že tento typ hlasování primárně nenahrazuje zasedání shromáždění, ale odpovídá tzv. hlasování per rollam, tedy hlasování mimo zasedání ve smyslu ustanovení § 1211 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), přičemž písemná forma je nahrazena formou elektronickou.

Aby však společenství vlastníků jednotek mohlo tuto formu hlasování využít, musí být tato možnost výslovně uvedena podle ustanovení § 1211 odst. 1 NOZ ve stanovách daného společenství vlastníků, tedy stanovy jí musejí umožnit.

Podle ustanovení § 1212 NOZ dále platí, že k platnosti hlasování mimo zasedání je vyžadován vlastnoruční podpis daného vlastníka, což logicky v případě on-line hlasování nemůže být splněno.

Podle ustanovení § 562 odst. 2 NOZ však může být vlastnoruční podpis osoby nahrazen podpisem elektronickým, u kterého nebude pochyb o jeho pravosti. Poskytovatelé hlasovacích aplikací pak nabízejí zaručený systém ověření každého vlastníka tak, aby byl každý dostatečně identifikován a aby

Nahrávám...
Nahrávám...