dnes je 29.5.2022

Input:

Osvobození elektrické energie a zemního plynu od DPH za listopad a prosinec 2021

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.8
Osvobození elektrické energie a zemního plynu od DPH za listopad a prosinec 2021

Ing. Zdeněk Morávek

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 s tím, že se promíjí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu za stanovených podmínek. Do jaké míry se vztahuje i na SVJ – například na spotřebovanou elektřinu ve společných prostorách a na spotřebovaný zemní plyn i elektřinu v domovní kotelně v podílovém spoluvlastnictví členů SVJ? Je spotřeba těchto energií za listopad a prosinec omezena nějakým limitem?

Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo úplata, u níž vznikla povinnost přiznat daň, byla přijata, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Důvodem tohoto prominutí je několikanásobný vzrůst cen ceny plynu a elektřiny na trzích s těmito komoditami v posledních měsících.

V odůvodnění je dále uvedeno, že prominutí daně z přidané hodnoty se reálně projeví u osob, které si nemohou uplatnit odpočet daně z dodané elektřiny a plynu (tj. projeví se to u domácností, malých podniků, které nejsou plátci daně, ale také i u neziskových organizací, škol apod., které si také neuplatňují nárok na odpočet daně). Kvůli snížení administrativní náročnosti, neboť toto rozhodnutí je vydáváno na dobu dvou kalendářních měsíců, se nerozlišuje způsob použití plynu nebo elektřiny.

Prominutí daně z přidané hodnoty se vztáhne na všechna dodání elektřiny nebo plynu, u nichž povinnost přiznat daň z

Nahrávám...
Nahrávám...