Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Plná moc pro společného zástupce

13.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.0.5
Plná moc pro společného zástupce

Mgr. Adriana Kvítková

PLNÁ MOC

Zmocnitelé:

jméno, příjmení / název společnosti: .........................................................................

adresa trvalého bydliště / sídla: .................................................................................

datum nar./IČ: ............................................................................................................

jméno, příjmení / název společnosti: .........................................................................

adresa trvalého bydliště / sídla: .................................................................................

datum nar./IČ: ............................................................................................................

jméno, příjmení / název společnosti: .........................................................................

adresa trvalého bydliště / sídla: .................................................................................

datum nar./IČ: ............................................................................................................

Zmocněnec:

jméno, příjmení / název společnosti: .........................................................................

adresa trvalého bydliště / sídla: