dnes je 22.2.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poplatek za vklad do katastru od ledna 2020 činí 2 000 Kč

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.15
Poplatek za vklad do katastru od ledna 2020 činí 2 000 Kč

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková

Poplatek za vklad do katastru nemovitostí se zvýší dvojnásobně na 2000 korun. Více v aktualizované položce č. 120 přílohy zákona č. 634/2004 Sb.

Položka 120

. . Od 1. 1. 2020
Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 1000 Kč 2000 Kč
Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely 1000 Kčza každý návrh, nejvýše v úhrnu 10 000 Kč 2000 Kčza každý návrh, nejvýše v úhrnu 20 000 Kč
Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení do sbírky listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení do sbírky listin 500 Kč 1000 Kč

 

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu68). Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69) , je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti