dnes je 9.8.2022

Input:

Povinné datové schránky pro SVJ od 1. 1. 2023 - prakticky

12.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.11
Povinné datové schránky pro SVJ od 1. 1. 2023 – prakticky

Mgr. Adriana Kvítková

Schválená novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně zákon č. 261/2021 Sb.), zavádí povinnost mít datovou schránku nově i pro společenství vlastníků jednotek. Doposud byly totiž datové schránky povinně zřizovány pro všechny právnické osoby, jež jsou zapsány v obchodním rejstříku. Nově s účinností od 1. ledna 2023 se však tato povinnost bude vztahovat na každou právnickou osobu, která je zapsána v registru osob.

Mezi registry osob pak vyjma samotného obchodního rejstříku patří např. i rejstřík spolkový, nadační či právě rejstřík společenství vlastníků jednotek. Každému společenství vlastníku jednotek by tak měla být od 1. ledna 2023 ministerstvem vnitra zřízena datová schránka.

Prakticky bude tato změna legislativy představovat pro každé společenství jednotek povinnost komunikovat s orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek. K přístupu do datové schránky společenství vlastníků bude oprávněn statutární orgán právnické osoby nebo člen statutárního orgánu. Ideálně by měl statutární orgán (tj. výbor či předseda společenství) určit jednu pověřenou osobu, která bude oprávněna k přístupu do datové schránky, a jejím prostřednictvím bude společenství vlastníků zasílat a přijímat zprávy od orgánů veřejné moci. Povinnost komunikovat s orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek se projeví například povinností zasílat prostřednictvím datové schránky daňové přiznání, v opačném případě se pak společenství vlastníků jednotek vystavuje riziku

Nahrávám...
Nahrávám...