Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Archiv

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pozvánka na schůzi shromáždění společenství vlastníků

25.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Statutární orgán je povinen svolávat zasedání shromáždění tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Kromě toho je statutární orgán povinen svolat zasedání shromáždění z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než jednu čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou vlastníků jednotek, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy mu byl doručen písemný podnět ke svolání zasedání shromáždění.

Pokud není podnětu vlastníků jednotek vyhověno ve stanovené lhůtě, svolají tito vlastníci shromáždění na náklad společenství sami. Za tím účelem je statutární orgán povinen bez odkladu poskytnout svolavatelům údaje ze seznamu členů, které jsou potřebné ke svolání zasedání shromáždění.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu svjaktualne.cz.
 +420 222 539 333  info@svjaktualne.cz