dnes je 27.5.2020

Input:

Přehled změn v právních předpisech souvisejících s nemovitostmi za období 6. 4. 2020 - 3. 5. 2020

14.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.16
Přehled změn v právních předpisech souvisejících s nemovitostmi za období 6. 4. 2020 – 3. 5. 2020

red

VYDÁNO
předpis název předpisu poznámka
163/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 163/2020 Sb., účinné k 1. 7. 2020
NABYLO ÚČINNOSTI
předpis název předpisu k datu
185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu 24.4.2020
189/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů 24.4.2020
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 24.4.2020