dnes je 5.8.2020

Input:

Přídatné spoluvlastnictví

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.3
Přídatné spoluvlastnictví

JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková

Jako zcela nová se zařazují ustanovení o přídatném (akcesorickém) spoluvlastnictví. To přichází v úvahu zejména v souvislosti s individuálním vlastnictvím nemovitých věcí (např. pozemků) vázaným účelově na spoluvlastnictví další nemovité věci (např. cesty nebo parkoviště apod.), přičemž nemovité věci náležející samostatným vlastníkům vytvářejí účelový celek (např. průmyslový celek, zahrádkářskou kolonii nebo chatovou osadu) a jejich užívání není bez věci v přídatném spoluvlastnictví dobře možné. Podobné situace mohou nastat také v případě sportovních areálů a jiných podobných zařízení. Nejedná se o případy výjimečné, a proto je vhodné vyhradit jim obecnou normativní úpravu.

Ustanovení § 1223 až 1225 NOZ charakterizují základ přídatného spoluvlastnictví tím, že rozhodující je účel jejího využití, který musí být zachován po celou dobu, kdy důvod existence přídatného spoluvlastnictví trvá. Tento účel nelze