Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prohlášení jediného vlastníka o změně vlastnického práva k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci

13.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.6
Prohlášení jediného vlastníka o změně vlastnického práva k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci

JUDr. Petra Kejvalová

Prohlášení jediného vlastníka
o změně vlastnického práva k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci

Jaroslav Novák

r.č.:501010/0001

trvale bytem: Sluneční 2, Praha 1

dále jen jako „Vlastník”

tímto jakožto jediný vlastník veškerých bytových jednotek v domě činí toto Prohlášení:

I.

Vlastník prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví následující jednotky:

a) jednotku č. (č.p./č.jednotky) 10/1, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití jiný nebytový prostor, umístěnou v budově Nové Město, č. p. 10, bytový dům /dále jen ,,Budova”/, postavené na pozemku p. č. 112 (zastavěná plocha a nádvoří) /dále jen ,,Pozemek”/, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, když k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech Budovy a na Pozemku, oba o velikosti id. 10/100 k celku

b) jednotku č. (č.p./č.jednotky) 10/2, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití jiný nebytový prostor, umístěnou v Budově, postavené na Pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, když k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech Budovy a na Pozemku, oba o velikosti id. 10/100 k celku

c) jednotku č. (č.p./č.jednotky) 10/3, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití byt, umístěnou v Budově, postavené na Pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, když k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech Budovy a na Pozemku, oba o velikosti id. 20/100 k celku

d) jednotku č. (č.p./č.jednotky) 10/4, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití byt, umístěnou v Budově, postavené na Pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, když k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech Budovy a na Pozemku, oba o velikosti id. 20/100 k celku

e) jednotku č. (č.p./č.jednotky) 10/5, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití byt, umístěnou v Budově, postavené na Pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres