dnes je 21.1.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Revize plynu

14.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.5
Revize plynu

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Níže nabízíme přehled povinností spojených s revizí odběrných plynových zařízení, rozsah kontrol a provozních revizí či odpovědnosti za jejich neprovedení.

Odběrné plynové zařízení je součástí bytového domu ve vlastnictví vlastníka domu, stejně jako ostatních rozvodů (elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace apod.). Základní požadavky pro navrhování, realizaci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních rozvodů (rozvod plynu od předávacího místa k napojení spotřebičů) stanovuje ČSN EN 1775 (ČSN 38 6441 – Zásobování plynem; Plynovody v budovách; Provozní požadavky) a zvláštní předpisy (mj. vyhláška č. 137/1998 Sb.,TPG 704 01, ČSN 38 6405).

Povinnost provádění kontrol a provozních revizí pro vlastníky bytových domů vyplývá z vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., a to v té části odběrného plynového zařízení, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nebytových prostor. Ty části odběrného zařízení, které jsou předány k osobnímu užívání bytů nebo nebytových prostor, nepodléhají podle ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., povinnosti provádět kontrolu a provozní revize.

Ani SVJ za tyto rozvody v bytě, které jsou svěřeny do výlučného užívání vlastníka jednotky jako společné části, nenese odpovědnost.

Kontrola domovního rozvodu plynu (části domovního plynovodu začínající hlavním uzávěrem plynu a končící před uzávěry plynoměrů určených pro obchodní styk) se provádí zpravidla jednou za rok. Výchozí a provozní revize, kterou se rozumí celkové posouzení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zajišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost odběrného plynového zařízení nebo jeho částí, se provádí jedenkrát za tři roky. Výchozí revize zajišťuje dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu. Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě a v případech stanovených zvláštními předpisy (ČSN EN 1775).

Předepsané revize, kontroly a prohlídky u