dnes je 25.10.2021

Input:

Rozsudek soudního dvora EU ve věci dodávky tepla SVJ vlastníkům jednotek

16.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.13
Rozsudek soudního dvora EU ve věci dodávky tepla SVJ vlastníkům jednotek

Ing. Zdeněk Morávek

Jedná se o rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-449/19 (WEG Tevesstraße), rozsudek je ze dne 17. 12. 2020. Jedná se o spor mezi společenstvím vlastníků bytových jednotek a společných prostor nemovitosti WEG Tevesstraße, jež se skládá ze společnosti s ručením omezeným, veřejnoprávního subjektu a obce, a finančním úřadem ve Villingen-Schwenningen ohledně stanovení odpočtu daně z přidané hodnoty (DPH) zaplacené na vstupu v souvislosti s náklady na pořízení a provoz kogenerační tepelné jednotky za rok 2012.

V roce 2012 vystavělo společenství vlastníků na území náležejícím vlastníkům, kteří jsou členy tohoto společenství, kogenerační tepelnou jednotku za účelem jejího provozu. Elektrická energie vyráběná touto jednotkou byla dodána distributorovi elektřiny, zatímco vyrobené teplo bylo dodáno vlastníkům, kteří jsou členy uvedeného společenství. Společenství vlastníků požádalo o odpočet DPH a uplatňovalo daň na vstupu v souvislosti s náklady na pořízení a provoz uvedené jednotky za rok 2012. Finanční správa uznala pouze část odpočtu vztahující se k výrobě elektrické energie, ale část k výrobě tepla nikoli, protože podle jejího názoru je dodávka tepla společenstvím vlastníků vlastníkům, kteří jsou členy tohoto společenství, plněním osvobozeným od DPH. Podle společenství vlastníků je však tento závěr v rozporu s unijním právem.

Z projednávané věci potom vyplynulo, že každý vlastník, který je členem společenství, poskytuje tomuto společenství protihodnotu za dodávku tepla, jejíž výše je určena podle individuální spotřeby tepla zaznamenané na individuálním měřiči. V rámci řízení bylo nutné posoudit, zda se v takovém případě jedná o dodání za úplatu ve smyslu směrnice o DPH.

Dále bylo nutné posoudit samostatnost výkonu ekonomické činnosti, k čemuž soud konstatoval, že společenství vlastníků je právnickou osobou odlišnou od vlastníků, kteří toto společenství tvoří. Navíc shodné ekonomické zájmy společenství vlastníků bytových jednotek a dotyčných vlastníků nestačí k učinění závěru, že uvedené společenství nevykonává předmětnou činnost „samostatně” ve smyslu směrnice o DPH.

Následně soud došel k závěru, že dodávka tepla dotčená v původním řízení je dodáním zboží, které je v zásadě předmětem DPH ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) této směrnice.

Dále se soud zabýval tím, zda je možné toto dodání považovat za pacht nebo nájem nemovitosti, které lze osvobodit od daně na výstupu v souladu se směrnicí o DPH. Soud připomněl, že v souladu s judikaturou je nájem nemovitosti vymezen tak, že pronajímatel nemovitosti převede na nájemce za úplatu a

Nahrávám...
Nahrávám...