dnes je 13.12.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Směrná účtová osnova

17.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.0.2
Směrná účtová osnova

Ing. Marta Neplechová, CSc.

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA

(dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
01  Dlouhodobý nehmotný majetek 
02  Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
03  Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 
04  Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
05  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
06  Dlouhodobý finanční majetek 
07  Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
08  Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
Účtová třída 1 – Zásoby 
11  Materiál 
12 Zásoby vlastní výroby (Pozn. SVJ nepoužije)
13  Zboží (Pozn. SVJ nepoužije) 
Účtová třída 2 – Finanční účty 
21  Peněžní prostředky v pokladně 
22  Peněžní prostředky na účtech 
23  Krátkodobé úvěry 
24  Jiné krátkodobéfinanční výpomoci 
25  Krátkodobý finanční majetek 
26  Převody mezi finančními účty 
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
31  Pohledávky 
32  Závazky 
33  Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
34  Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 
35  Pohledávky za sdružením
36  Závazky za společností a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pozn. SVJ nepoužije) 
37  Jiné pohledávky a závazky 
38  Přechodné účty aktiv a pasiv 
39  Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 
Účtová třída 4 – volná 
Účtová třída 5 – Náklady 
50  Spotřebované nákupy 
51  Služby 
52  Osobní náklady 
53  Daně a poplatky 
54  Ostatní náklady