Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto potvrzuji a uděluji Společenství vlastníků ………………….., IČ: ………………….., se sídlem ………………….. (dále jen „Společenství”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajišťování správy domu a pozemku za níže uvedených podmínek.

Beru na vědomí, že Společenství o mně bude na základe tohoto souhlasu zpracovávat tyto údaje:

  • - rodné číslo;
  • - …………………..1,

(dále jen „Osobní údaje”).

Účely zpracování zahrnují zejména činnosti spočívající ve …………………...2

Tento souhlas je účinný od 25. 5. 2018 a zůstává v platnosti do 25. 5. 20213 nebo do doby, dokud jej neodvolám.

Beru na vědomí, že mám právo:

  • - souhlas kdykoliv odvolat; odvolání je možné učinit buď písemně, nebo osobně na adrese sídla Společenství;
  • - požadovat po Společenství informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává;
  • - požadovat po Společenství vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • - vyžádat si u Společenství přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • - požadovat po Společenství výmaz těchto osobních údajů nebo omezení zpracování;
  • - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Společenství nebo na Úřad pro ochranu osobních