dnes je 25.5.2024

Input:

SVJ a fotovoltaika na bytových domech

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.5.3
SVJ a fotovoltaika na bytových domech

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček

S rostoucí cenou elektřiny a energií obecně stále více lidí přemýšlí o instalaci fotovoltaických panelů na své domy. V případě bytového domu tvořeného bytovými jednotkami jednotlivých vlastníků je však proces instalace fotovoltaiky poněkud komplikovanější než u rodinných domů, když samotné realizaci musí předcházet její schválení společenstvím vlastníků jednotek. Tento článek má za cíl tento proces osvětlit.

Instalace fotovoltaiky na střechu bytového domu představuje stavební úpravu podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Pokud stanovy daného společenství vlastníků neobsahují úpravu odlišnou od zákona, postačí, aby byl záměr na instalaci fotovoltaiky schválen prostou většinou přítomných hlasů (za předpokladu, že shromáždění je usnášeníschopné podle ustanovení § 1206 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

V praxi bude fotovoltaikou vyrobená elektřina sloužit pro společné prostory v domě, tj. pro osvětlení společných prostor, provoz výtahu apod. Novelou zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o

Nahrávám...
Nahrávám...