dnes je 25.1.2022

Input:

SVJ a případný zákaz krátkodobého pronájmu bytu typu Airbnb

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.5.2
SVJ a případný zákaz krátkodobého pronájmu bytu typu Airbnb

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček

Mediální pozornosti v závěru loňského roku neunikl soudní případ, kdy se vlastník bytové jednotky a člen SVJ žalobou mimo jiné domáhal vyslovení neplatnosti změny stanov přijaté shromážděním SVJ, podle které nebylo možné pronajímat bytovou jednotku na období kratší než tři měsíce, aniž by s tímto souhlasili všichni členové SVJ, přičemž tento souhlas mohli členové SVJ i následně odejmout, pokud by krátkodobý pronájem bytové jednotky ohrožoval pořádek a noční klid v domě.

Městský soud v Praze, jakožto soud prvoinstanční, žalobu zamítl s odůvodněním, že žalobce své vlastnické právo vykonává způsobem, který ostatní vlastníky v domě omezuje ve výkonu jejich totožných (vlastnických) práv, když krátkodobým pronájmem (prostřednictvím služby Airbnb) docházelo k rušení nočního klidu a pořádku v domě.

Proti tomu rozsudku se dotčený vlastník odvolal k Vrchnímu soudu v Praze, který dal ve svém rozhodnutí z konce roku 2021 vlastníkovi za pravdu, když (podáno ve stručnosti) konstatoval, že SVJ nemá právo omezovat vlastnické právo vlastníka bytu.

Vrchní soud v Praze současně konstatoval, že tato otázka krátkodobých pronájmů (a omezování ostatních vlastníků v domě těmito krátkodobými pronájmy) by neměla být řešena „plošným zákazem” ve stanovách SVJ, ale pouze v konkrétních případech mezi jednotlivými vlastníky.

Vlastníci, kteří by byli omezováni při výkonu svého vlastnického práva krátkodobými nájemci nerespektováním nočního klidu a narušováním pořádku v domě, pak mají podle Vrchního soudu v Praze možnost obracet se na policii jak městskou, tak státní, případě i na hygienu.

Dále Vrchní soud v Praze zmiňuje možnost podání tzv. vlastnické žaloby, kterou se vlastníci můžou domáhat práva soudní ochrany proti jinému vlastníkovi, který jednal v rozporu s ustanovením § 1012 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „NOZ”, tak, že nad míru přiměřenou poměrům závažně rušil práva jiných osob. Podle ust. § 1012 totiž platí, že vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

Vrchní soud v

Nahrávám...
Nahrávám...