Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Technická závada měřidla

19.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.10
Technická závada měřidla

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Níže nabízíme postup při stanovení náhradní spotřeby tepla pro topení a ohřev teplé vody pro případ kalorimetru s vybitou baterií v době platnosti metrologického ověření a za předpokladu, že uživatel úmyslně měřidlo nepoškodil a z důvodu jeho technické vady nebylo možné zjistit údaje pro stanovení jeho podílu na spotřebě studené vody a dodané tepelné energie.

Otopná soustava s bytovými předávacími stanicemi v domě má fakturační měřidla tepla a studené vody na patě domu. Každý byt má osazen vodoměr studené vody a také kalorimetr (pro vytápění a ohřev vody). Jak kalorimetr, tak bytový vodoměr považujeme za poměrová měřidla, ale splňující požadavky metrologických předpisů. I v tomto případě je možné jednotlivým bytům rozdělit poměrově náklady na vodu a výpočet úhrad za teplo k vytápění a za poskytování teplé vody. Konkrétně je zapotřebí celkový náklad na teplo v domě rozdělit v poměru 60/40 (ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 269/2015 Sb. odkazuje na vyhlášku č. 194/2007 Sb.) a tato množství rozpočítat poměrově podle metodiky z § 3 (teplo k vytápění – 30-50 % základní složka, zbytek spotřební složka) a § 4 (teplo k přípravě teplé vody - základní složka 30 % - stanovené s využitím parametrů podlahové plochy a spotřební složka nákladů na ohřev vody 70 % - stanovená podle počtu osob, resp. odhadu spotřeby teplé vody jako 0,4 z celkového množství spotřebované vody v bytě). Takovýto způsob stanovení úhrady je spravedlivý pro rozúčtování nákladů tepla v provedení otopné soustavy s vodorovnými rozvody tepla neodporuje koncepci vyhlášky č. 269/2015 Sb.

Výše definovanou závadu kalorimetru lze pro rozúčtování nákladů hodnotit jako zvláštní způsob posouzení spotřeby tepla v bytě přiměřeně ustanovení § 5 odst. 4 vyhlášky č. 269/2015 Sb.: „Při poruše měřidla podle zákona o metrologii nebo instalovaného vodoměru stanoví poskytovatel služby spotřební složku po dobu poruchy podle údajů