dnes je 22.6.2024

Input:

Tipy pro instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu domu

11.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.5.1 Tipy pro instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu domu

Ing. Helena Hnízdilová

Náklady na elektřinu jsou nyní v popředí zájmu. Některá SVJ mohou zvažovat investice do fotovoltaiky - skokové navýšení cen energie mění dobu návratnosti investice, ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo v roce 2021 dotační program na fotovoltaiku pro bytové domy. V následujícím textu se zabýváme administrativou spojenou s instalací fotovoltaické elektrárny na střechu bytového domu spravovaného SVJ, pokud má instalovaný výkon do 10 kW a je určena primárně pro vlastní potřebu bytového domu (menší FVE, dále „mFVE”).

Náležitosti z pohledu stavebního a energetického zákona

Stavby procházejí dvěma fázemi řízení – územním a stavebním. V územním řízení je vydáván územní souhlas nebo rozhodnutí, ve stavebním stavební povolení nebo hlášení. Stavby se uvádějí do užívání kolaudačním souhlasem nebo rozhodnutím.

MFVE nainstalovaná na střechu bytového domu je technickým zařízením stavby, vyrábí totiž energii, která je primárně určena ke krytí spotřeby domu. Při instalaci dochází ke stavebním úpravám střechy. Ty nepodléhají územnímu souhlasu ani územnímu rozhodnutí dle § 79 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona – dále jen SZ. (Pozn. autorky: předmětné paragrafy nového stavebního zákona nenabyly v roce 2022 dosud účinnost a je pravděpodobné, že dle záměru nové vlády ani nenabudou, proto vycházíme z účinného znění zákona č. 183/2006 Sb.)

Většina instalací mFVE také nevyžaduje stavební povolení nebo hlášení, protože splňuje podmínky dle písm. d) § 103 odst. 1 SZ – jedná se o stavební úpravy, které nemění vzhled stavby, neovlivňují její požární bezpečnost, nejde o instalaci mFVE v památkových zónách nebo kulturních památkách. Pak není třeba ani kolaudační souhlas nebo rozhodnutí pro uvedení mFVE do provozu. Pokud si nejste jisti, zda podmínky § 103 odst. 1 písm. d) splňujete, je vhodné před zahájením projektu zaslat místně příslušnému stavebnímu úřadu obecný dotaz, tzv. žádost o předběžnou informaci (§ 139 SŘ) s popisem záměru a dotazem, co bude stavební úřad požadovat.

Pro spuštění provozu mFVE pak SVJ nepotřebuje licenci k výrobě elektřiny (§ 3 zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), ochranné pásmo (§ 46 odst. 7 EneZ) ani živnostenské oprávnění. Je však nutné zřídit jedno odběrné místo (za celý dům), požádat distributora elektřiny o napojení do sítě a povolení dodávat přebytky elektřiny do sítě. Jednotky v bytovém domě pak budou mít podružné elektroměry, na jejichž základě SVJ náklady na elektřinu

Nahrávám...
Nahrávám...