dnes je 5.8.2020

Input:

Účast třetí osoby na shromáždění

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.4
Účast třetí osoby na shromáždění

Mgr. Adriana Kvítková

Je shromáždění vlastníků jednotek veřejné? Za jakých podmínek je možno se shromáždění zúčastnit jako nezávislá osoba?

Shromáždění společenství vlastníků představuje v souladu s ust. § 1205 NOZ nejvyšší orgán společenství vlastníků. Je orgánem kolektivním a tvoří jej všichni vlastníci jednotek. Prostřednictvím shromáždění pak dochází k realizaci vůle členů společenství ve formě přijatých rozhodnutí.

Mezi základní práva člena společenství vlastníků patří právo účastnit se schůze shromáždění, předkládat návrhy k projednání, hlasovat na tomto shromáždění, tedy, jak již bylo řečeno, podílet se na samotné tvorbě rozhodnutí. Co se týče přítomnosti jiné osoby než vlastníka na schůzi shromáždění, občanský zákoník neobsahuje výslovné ustanovení, které by omezovalo okruh osob přítomných na této schůzi. V praxi by taková limitace ani nebyla žádoucí, jelikož pak by se schůze shromáždění nemohl účastnit ani notář či správce. Zejména účast notáře vyžaduje občanský zákoník např. dle ust. § 1200 odst. 4 NOZ při zakládání společenství vlastníků schválením stanov, kdy se rozhodnutí ustavující schůze o přijetí stanov osvědčuje veřejnou listinou. Shodně i v případě založení společenství vlastníků přijetím stanov všemi vlastníky jednotek. Výjimkou z povinnosti účasti notáře při založení SVJ je případ, kdy je zakladatelem společenství jediný vlastník všech jednotek, potom NOZ nevyžaduje přijetí stanov ve formě veřejné listiny.

V souvislosti s výše uvedeným bych se přiklonila