Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Věcná kontrola příjemcem služby údajů z dokladu s rozúčtováním tepla a teplé vody

6.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.0.1
Věcná kontrola příjemcem služby údajů z dokladu s rozúčtováním tepla a teplé vody

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Tabulka zde ke stažení.

Pořadovéčíslo Položka Rozměrjednotkysledova-né velič. Zúčtov.jednotka Příjemceslužby Pozn.
1. Spotřeba tepla na vytápění zúčovt. jednotky GJ +   1
2. Spotřeba tepla na přípravu TV za zúčt. jednot. GJ +   1
3. Množství TV dodané do zúčtovací jednotky m3 +    
4. Cena tepla na vytápění Kč/GJ +    
5. Cena tepla na přípravu TV Kč/GJ +    
6. Cena vody pro přípravu TV (vodné a stočné) Kč/m3 +    
7. Celkové náklady na vytápění + +  
8. Celkové náklady na teplo na přípravu TV + +  
9. Náklady za vodu pro přípravu TV + +  
10. Měrné náklady na vytápění v rámci zúčt. jednotky Kč/m2 + +  
11. Podíl nákladů základní a spotřební složky na ÚT % +    
12. Základní složka nákladů na vytápění + +  
13. Spotřební složka nákladů na vytápění + +  
14. Podíl nákladů zákl. a spotř. složky na teplo v TV % +    
15. Základní složka nákladů na teplo v TV + +  
16. Spotřební složka nákladů na teplo v TV + +  
17. Započitatelná podlahová plocha m2 + +  
18. Podlahová plocha m2 + +  
19. Koeficienty a součinitelé pro výpočet započitatelné podlahové plochy -   +  
20. Průměrný počet bydlících osob osoby + + 2
21. Hodnota odečtu měřidel nebo indikátorů - / m3   +  
22. Koeficienty a korekce pro přepočet odpočtu -   + 3
23. Součet přepočtených hodnot odpočtů (náměrů) - + + 3
24. Součet odečtených spotřeb podle vodoměrů v bytech a nebytových prostorech m3 + + 4
25. Součet odečtených spotřeb podle vodoměrů ve společných prostorech m3 + + 5
26. Měrná spotřeba tepla na 1 m2 započitatelné podlahové plochy GJ/m2 +   6
27. Vypočtená výše úhrady za tepelnou energii na vytápění (= základní + spotřební složka)   +  
28. Vypočtená výše úhrady za tepelnou energii na přípravu TV (= základní a spotřební složka)   +  
29. Vypočtená výše úhrady za vodné a stočné TV   +  
30. Předepsané zálohy příjemci služby na ÚT a TV   + 7
31. Rozdíl mezi. zaplacenými zálohami a vypočte- nými úhradami   +  
32. Lhůta k uplatnění reklamace Den   + 8
33. Finanční vyrovnání nedoplatku nebo přeplatku Způsob   + 9

Poznámky

  1. Údaj množství dodané tepelné energie do zúčtovací jednotky spolu s jednotkovou cenou dává celkové náklady, které připadají na