Konference Požární bezpečnost staveb

 

Od nás pro vás

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

E-document

Komentáře deseti dosud nepublikovaných judikátů s přímým dopadem na praxi SVJ.

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura

» Vzory v editovatelné podobě.

E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura

» 4 x řešení z praxe!

E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV

- tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura

» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.

E-document

Dvě brožury za zvýhodněnou cenu

Speciální akce: Vymáhání pohledávek za členem SV + Aplikace GDPR ve společenství vlastníků.

 

Obsah

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Archiv

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Způsobilost shromáždění SVJ a hlasování podle NOZ

24.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na ust. § 11 odst. 2, 3, 4, 5, 6 předchozího zákona o vlastnictví bytů - jak vykládáte § 1206 odst. 2 NOZ, kde je pouze obecná, nekonkrétní formulace?

1. Předchozí úprava způsobilosti shromáždění vlastníků jednotek (dále jen „shromáždění“) k usnášení, jak byla stanovena v § 11 odst. 2 ZOVB, je shodným způsobem upravena v § 1206 odst. 2 NOZ. Shromáždění je tedy způsobilé jednat a usnášet se podle § 1206 odst. 2 NOZ věty první shodně jako dosud podle § 11 odst. 2 ZOVB, tedy jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají (dohromady) většinu hlasů všech vlastníků jednotek. V tomto směru se tedy v NOZ oproti ZOVB nic nezměnilo, pouze je použita v § 1206 větě první NOZ mírně

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu svjaktualne.cz.
 +420 222 539 333  info@svjaktualne.cz