Konference Požární bezpečnost staveb

 

Od nás pro vás

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

E-document

Komentáře deseti dosud nepublikovaných judikátů s přímým dopadem na praxi SVJ.

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura

» Vzory v editovatelné podobě.

E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura

» 4 x řešení z praxe!

E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV

- tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura

» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.

E-document

Dvě brožury za zvýhodněnou cenu

Speciální akce: Vymáhání pohledávek za členem SV + Aplikace GDPR ve společenství vlastníků.

 

Obsah

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.7.2019 - podání přehledu zaměstnavatele o platbě a o výši pojistného příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.7.2019
 1 EUR25,54 CZK (-0,01)
 1 USD22,77 CZK (+0,02)
 1 GBP28,38 CZK (-0,11)
 100 RUB36,14 CZK (+0,04)
 100 JPY21,1 CZK (-0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

 

Nové číslo časopisu
Nejnovější

Příloha - povinná součást účetní závěrky dle § 18 ZÚČGarance

17.7.2019, Ing. Marta Neplechová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Příloha  (obsah dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Účetní jednotka (název)   Společenství vlastníků např. pro dům..............................    Sídlo:    ........ ...
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Směrná účtová osnovaGarance

17.7.2019, Ing. Marta Neplechová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA (dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek    01    Dlouhodobý nehmotný majetek    02    Dlouhodobý hmotný majetek ...
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Příklad výkazu zisku a ztráty sestavený ve zkráceném rozsahuGarance

17.7.2019, Ing. Marta Neplechová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf Výkaz zisku a ztráty sestavený ve zkráceném rozsahu   (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/20012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) ke dni 31.12.20.. (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní ...
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Příklad rozvahy ve zkráceném rozsahuGarance

17.7.2019, Ing. Marta Neplechová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf Rozvaha ve zkráceném rozsahu (dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) (v tis. Kč) Název účetní jednotky ………………………………………………………………………… IČ ………………… se sídlem……………… ...
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi

16.7.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společenství vlastníků se rozhodlo přejít z vytápění na LTO na vytápění plynem. Za tímto účelem došlo v bytovém domě k rekonstrukci kotelny, čímž došlo ke zhodnocení společných součástí domu. Po půl roce provozu se zjistilo, že pro vstup do kotelny by ...
více
Nejčtenější

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotekGarance

15.7.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve stručném manuálu se věnujeme podání návrhu na zápis změn, například při změně stanov, do rejstříku SVJ. Které dokumenty se povinně přikládají? Které je třeba ověřovat a kde? Kolik exemplářů stanov a doprovodných dokumentů je třeba přiložit? Lze jedním…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Zpracování osobních údajů při rozúčtování nákladů na teploArchiv

17.11.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Případ z praxe: Správce zpracovává při vyúčtování služeb také náklady na teplo. Rozúčtování na jednotlivé vlastníky dle odečtů provádí jiná firma “A“, které správce zašle seznam vlastníků (tedy jejich osobní údaje), firma provede odečty a následně rozúčtuje…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi

Vzor návrhu na hlasování per rollamGarance

13.7.2017, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné…
více
ZámekPřístupné pro: SVJ aktuálně | Kombi
Nejnovější Právní předpisy
  • 158/2019 Sb. mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 66)
  • 160/2019 Sb. mění vyhláška č. 162/2015 Sb., (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 68)
  • 164/2019 Sb. mění zákon č. 187/2006 Sb., a některé další zákony (vyšlo dne: 1.7.2019 v částce č. 71)
  • 167/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 % (vyšlo dne: 9.7.2019 v částce č. 73)
  • 168/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI % (vyšlo dne: 9.7.2019 v částce č. 73)
  • 169/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX % (vyšlo dne: 9.7.2019 v částce č. 73)
  • 172/2019 Sb. novela vým. č. 295/2018 Sb. (vyšlo dne: 11.7.2019 v částce č. 75)
  • 176/2019 Sb. novela zák. č. 326/1999 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 177/2019 Sb. novela zák. č. 340/2015 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 178/2019 Sb. novela zák. č. 115/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA