dnes je 9.8.2022

Input:

Neprojednaný bod shromáždění

11.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Zajímalo by mě jak právo nahlíží na situaci, kdy je svolané shromáždění usnášení schopné ve většině bodů programu a u jednoho z nich (konkrétně bod zateplování), který vyžaduje souhlas 3/4 všech hlasů, je kvůli nízké účasti neprojednatelný. Můžeme na tento konkrétní bod aplikovat metodu hlasování mimo shromáždění (per rollam) z důvodu neusnášeníschopnosti svolaného shromáždění? Podobná situace může nastat i ve chvíli, kdy si někteří členové

Nahrávám...
Nahrávám...