dnes je 24.9.2021

Input:

Schůze není usnášeníschopná v jednom z bodů programu

25.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Zajímalo by mě jak právo nahlíží na situaci, kdy je svolané shromáždění usnášení schopné ve většině bodů programu a u jednoho z nich (konkrétně bod zateplování), který vyžaduje souhlas 3/4 všech hlasů je z důvodu nízké účasti neprojednatelný. Můžeme na tento konkrétní bod aplikovat metodu hlasování mimo shromáždění (per rollam) z důvodu neusnášeníschopnosti svolaného shromáždění? Podobná situace může nastat i ve chvíli, kdy si

Nahrávám...
Nahrávám...